Hentes av luftambulanse

Fører av bilen hentes av luftambulanse etter trafikkulykken i Tafjord. Det er fortsatt uklart skadeomfang, melder politiet. Det er meldt om glatt veibane på stedet. Bilen ligger ikke til hinder for øvrig trafikk og veien blir derfor åpnet om kort tid.