Helsesista får Redd Barna-pris

Den populære helsesøstera Tale Maria Krohn Engvik fra Ålesund, får Redd Barnas rettighetspris. – Det gjør meg enormt stolt og glad, sier Engvik. Hun kaller seg Helsesista og bruker snapchat for å kommunisere med ungdommen om vanskelige tema.

Generalsekretær i Redd Barna, Tove Wang, sier at ved å ta i bruk nye kanaler, treffer Engvik barn og unge der de er og det har ført til at terskelen for å henvende seg til helsesøster har blitt lavere. Prisen blir delt ut på et barnerettighetsseminar i formiddag.

Tale Maria Krohn Engvik
Foto: Magnus Gamlem / NRK