Helseminister Bent Høie ber om forklaring på vedtak om fødeavdeling

I februar må nordmøringer føde i Molde. Selv om Stortinget i fjor vedtok at fødeavdelingen i Kristiansund skulle holdes åpen til et nytt sykehus var klart, sier Høie at det er helseforetaket sitt ansvar.

Bent Høie

KAN IKKE GJØRE NOE: Helseminister Bent Høie (H) sier at selv om de har vedtatt at fødeavdelingen skal bestå – er det fortsatt det lokale helseforetaket sitt ansvar.

Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

Fra og med 8. februar må fødende på Nordmøre reise til Molde sykehus og ikke Kristiansund for å føde. Helseforetaket sa onsdag at bakgrunnen for dette var at det ikke er forsvarlig å holde driften oppe ved Kristiansund sykehus.

Det er mange som reagerer. Og torsdag signerte sju ordførere under på et brev som krever at Stortinget følger opp det de vedtok i fjor.

I vedtaket fra mai i 2020 står det at fødeavdelingen i Kristiansund skal bestå inntil det nye sykehuset på Hjelset er i drift.

– Vi ser nå regjeringen ikke har tatt sitt ansvar, og vi ser også at foretaket ikke evner å følge Stortingets vedtak, står det i brevet fra kommunene som er sendt til Helse- og omsorgsdepartementet. Der skriver de at det er statsråden sitt ansvar å følge saken.

ØNSKER SVAR: Kommunene som er merket i blått har sendt et brev til helseministeren der de ber Stortinget gjøre noe. Fødende på Nordmøre kan fra 8. februar ikke føde ved Kristiansund sykehus lenger, men må reise til Molde.

Sier det er lokalt ansvar, men ber om forklaring

Helseminister Bent Høie (H) sa torsdag kveld at han har fulgt opp Stortingets vedtak i foretaksmøte med Helse Midt-Norge 10. juni i fjor, men at det ikke er så mye han kan gjøre med saken.

– Som jeg sa fra Stortingets talerstol, så kan ikke Stortinget oppheve den lokale ledelsen i et helseforetak sitt ansvar for at helsetilbudet skal være forsvarlig.

Han sier han ikke har sett brevet fra ordførerne enda, men ber om en forklaring på vedtaket til helseforetaket.

– Jeg har bedt om en redegjørelse fra Helse Midt-Norge om vedtaket, og vil selvsagt svare ordførerne i løpet av kort tid. At ordførerne sender brev til meg viser at de er opptatt av helsetilbudet til innbyggerne sine, og det er jeg glad for, sier han.

Det nye felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal som skal bygges på Hjelset i Molde

SKULLE EGENTLIG VENTE: Det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal skal se slik ut og etter planen stå klart i 2024. Vedtaket til Stortinget gjorde det klart at fødeavdelingen i Kristiansund ikke kunne legges ned før sykehuset var ferdig.

Foto: Helse Møre og Romsdal

Hadde ikke noe valg

Helseforetaket mener det ikke er forsvarlig å holde fødeavdelingen i Kristiansund åpen. Det er mangel på fagfolk, stor bruk av vikarer fra utlandet, og siden oktober har fødeavdelingene ved Molde og Kristiansund byttet hver 14. dag på å holde åpen.

Ansatte har gitt uttrykk for at det er svært krevende å jobbe så intensivt to uker om gangen.

Avdelingssjef og gynekolog Øyvind Nytun sa torsdag kveld at helseforetaket ikke hadde noe annet valg enn å samle fødeavdelingene nå.

– Vi mangler fagfolk, vi sliter ut de vi har. Det er en omfattende vikarbruk. Vi er helt avhengige av å samle fødetilbudet på en plass. I Molde har vi best tilgang på jordmødre og gynekologer, sa Nytun torsdag.

Gynekolog og mellombels avdelingsleiar for fødeavdelinga i Nordmøre og Romsdal, Øyvind Eiksund Nytun

KREVENDE: Avdelingssjef og gynekolog Øyvind Nytun sier de ikke hadde noe annet valg.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Har klart å rekruttere én gynekolog

Både gravide og bunadsgeriljaen kritiserer ledelsen for å ikke ha gjort en god nok jobb med rekruttering.

Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke, er enig i at de ikke har gjort en god nok jobb historisk med tanke på rekruttering.

Han mener likevel at de i løpet av det siste året har gjort en betydelig jobb ved å prøve å få flere gynekologer. De har hentet folk fra inn- og utland og hørt med andre sykehus. De skal også ha fått hjelp av et rekrutteringsbyrå.

– Vi har ikke lyktes. Vi har rekruttert én gynekolog som jobber halvparten av tiden i Kristiansund og halvparten i Molde, sa Bakke torsdag, og la til at det en stor mangel på jordmødre og gynekologer nasjonalt.

Molde sykehus

GAMMELT: Flere reagerer på at de må reise til Molde sykehus. Blant annet fordi det er lang reisevei, men også fordi sykehuset og fødeavdelingen er gammel og trang.

Foto: Remi Sagen / NRK