Helsekort for gravide

Helse Midt-Noreg sitt arbeid med journalløysinga «Helseplattforma», kan danne grunnlag for å etablere elektronisk helsekort for gravide. Det framgår av revidert nasjonalbudsjett som blei presentert i dag. Stortinget vedtok i 2015 at arbeid med elektronisk helsekort for gravide skal prioriterast. Målet for «Helseplattforma» er at kvar innbyggjar i Midt-Noreg skal ha éin journal uansett kva område at helsetenesta ein har kontakt med. Denne journalløysinga kan bli landsomfattande etter ein prøveperiode i Midt-Noreg.