Helseforetaket må svare

Fylkeslegen ber om svar fra Helse Møre og Romsdal om oppfølginga etter Sebastian-saka. Foretaket fikk kritikk fra Helsetilsynet etter at en ti månader gamal baby døde på veg til St. Olavs Hospital.

Fylkeslegen ber om å få vite hva helseforetaket konkret gjør for å bedre kvaliteten og hindre liknende saker i framtida.

Sebastian
Foto: NRK