Gir budsjetthjelp til Helse Møre og Romsdal

ÅLESUND (NRK): Helse Midt-Norge går inn for et samarbeid med Helse Møre og Romsdal om å lage en økonomisk redningsplan.

Helse Midt-Norge. Marthe Styve Holte og Trond Michael Andersen

Adm. dir. Trond Michael Andersen (t.h.) har full tro på at det regionale og det lokale helseforetaket kan løse de økonomiske flokene i fellesskap.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

– Vi ser at Helse Møre og Romsdal har et stort omstillingsarbeid på gang, samtidig som de har et veldig hardt press om å vise at de har en økonomi som er bærekraftig nok til å bygge nytt fellessykehus, sier styreleder Marthe Styve Holte i Helse Midt-Norge.

Derfor gikk styret torsdag inn for å samarbeide med helseforetaket her i fylket om å utarbeide en langsiktig økonomiplan, slik at de kan nå målet om å komme i havn med det nye fellessykehuset i Nordmøre og Romsdal.

Jeg tror det er nødvendig. Nå skal ikke dette sykehuset bygges i morgen, men det koster å planlegge det. Dessuten vil det være vesentlige kostnader knyttet til kapital og avskrivninger.

– Da må man ha en plan for hvordan man skal være i stand til å finansiere sykehuset, sier adm. dir. Trond Michael Andersen i Helse Midt-Norge.

Økonomi vs omplassering

Helse Midt-Norge

Den anstrengte økonomien i Helse Møre og Romsdal var et av temaene på styremøtet til Helse Midt-Norge torsdag.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Det regionale helseforetaket vil ta en del av regningen for det nye fellessykehuset, som vil ha en prislapp på fire milliarder kroner.

Det er likevel en forutsetning at Helse Møre og Romsdal kan vise at de greier å betale sin del av kostnadene.

Da rimer det dårlig at helseforetaket her i fylket går med 80 millioner kroner i underskudd i år, og må betale ned 335 millioner de neste seks årene.

Andersen har likevel full tro på at det regionale og det lokale helseforetaket kan løse de økonomiske flokene i fellesskap.

– V i har fortsatt noen år på oss, og hvis vi deler regningen på hvert år så blir det mindre summer og utfordringer. Vi kan ikke stille så tøffe krav til foretaket at de kun vil jakte på kortsiktige tiltak. Da er det viktigere å finne gode og varige løsninger, sier han.

Adm. dir. Astrid Eidsvik har på sin side vært mer bekymret for omkamp rundt sykehusplasseringen enn økonomien.

(Saken fortsetter under bildet)

Helse Midt-Norge

Torbjørg Vanvik (t.h.) orienterte også under dagens møte om de økonomiske kostnadene det medfører å ha fire akuttsykehus i fylket med full døgnbemanning.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Vil gå tett innpå for å hjelpe

Dagens vedtak er ifølge Andersen et av stegene på veien mot en økonomisk løsning.

– Vi jobber etter en fast modell for å klare å sikre nok penger til drift, bygg, forskning, medisinsk utstyr og fornyelse av infrastruktur. Hvis noen av foretakene melder tilbake at de ikke greier å levere i tråd med vår modell, må man gå tettere innpå og legge en plan for hvordan man på sikt skal klare å oppnå bærekraftig økonomi, sier Andersen.

Helse Møre og Romsdal innførte tidligere i år en rekke langsiktige sparetiltak som blant annet inkluderte 5-døgnspost ved sykehusene i Ålesund og Volda, samt reduksjon av stillinger i Molde, Kristiansund og i administrative stillinger.

– Kunsten er å greie å engasjere ledelsen og de ansatte på alle nivå, slik at alle blir med på innsparingene. Det er en både en utfordring både kulturelt og for lederne, men jeg er overbevist om at man kan komme i havn hvis hele organisasjonen blir med, sier Andersen.

Adm. dir. Trond Michael Andersen - Helse Midt-Norge

Adm. dir. Trond Michael Andersen og nestleder i revisjonskomiteen i Helse Midt-Norge, Vigdis Harsvik.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK