NRK Meny

Helseforetak får kritikk

Konsulentselskapet Deloitte kritiserer måten Helse Møre og Romsdal har organisert seg på. Organisasjonsmodellen gir ikke gode nok svar på spørsmål om stedlig ledelse, ansvar og koordinering, skriver Rbnett. Det står blant annet at ledergruppa virker i liten grad samstemt og det er vanskelig å oppfatte at ledergruppa har felles mål og prioriteringer.