NRK Meny
Normal

Mener AMK-situasjonen bør vurderes nøyere

Harald Nesvik (FrP) mener spørsmålet om nedlegging av AMK-sentralen i Molde og det som skjer med de andre AMK-sentralene i landet må vurderest i helsedepartementet.

Harald Nesvik

Harald Nesvik (Frp) mener sammensetningen i styrene er uheldig.

Foto: Ole-Ottar Høgstavoll / NRK

Det er sterke reaksjoner på at Helse Midt-norge har vedtatt å legge ned AMK-sentralen i Molde og sentralen i Namsos beholdes.

Bakgrunn:

Bør ikke være økonomiskbegrunnet

Et av spørsmålene mange stiller seg er om ikke nedleggingen bryter med helseminister Bent Høie sitt klare nei til å kutte i tilbud fra økonomiske hensyn.

– Det er viktig at de skrittene man tar er faglige, og ikke økonomisk begrunnet. AMK er en del av akuttjenesten og jeg forventer at dette blir vurdert i helsedepartementet med tanke på pasientsikkerhet og om tilbudet er godt nok i regionen, sier han.

Les også:

Trønder-dominans

Tillitsvalgte ved Molde sykehus, der dagens AMK-sentral ligger, mener styret i Helse Midt-Norge har stemt ut i fra geografi, ikke faglige vurderinger. Det har vært mye uro omkring sammensetningen av styret i regionforetaket, noen mener at det er en for stor trønder-dominans. Nesvik mener sammensetningen kan være uheldig.

– Det kommer nå nye utnevninger knyttet til styret i helseforetakene. Regjeringen vi har nå har en annen tilnærming til disse tingene, enn den forrige regjeringen. Da politikerstyrene ble opprettet advarte jeg mot at de som kom inn i styrene blir sittende som politiske gissel fra sine kommuner og regioner, det er lite som tyder på at jeg tok feil, sier han.