NRK Meny
Normal

Helse Møre og Romsdal: Underskuddene fortsetter

Helse Møre og Romsdal fortsetter å levere månedlige regnskap med underskudd. I januar var merforbruket på 7,2 millioner kroner.

Styremøte i Helse Møre og Romsdal

Administrerende direktør Espen Remme og styret i Helse Møre og Romsdal under gjennomgangen av økonomien.

Foto: Trond Vestre / NRK

I 2016 er det budsjettert med et overskudd på 36 millioner kroner, men helseforetaket fortsetter den negative utviklingen som var gjennom hele 2015.

Overtid og høyt vikarforbruk

Det er først og fremst overtida og det høye vikarforbruket som driver opp merforbruket.

Under styremøtet i helse Møre og Romsdal onsdag ble det en kort gjennomgang av januarresultatet og den økonomiske situasjonen og en reprlikkveksling mellom styremedlemmene.

Svein Anders Grimstad og Petter Bjørdal

Svein Anders Grimstad og Petter Bjørdal fikk servert nok et underskudd under styremøtet onsdag.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Vi har konkludert med at det er for mye innleie av vikarer. Vi må få bukt med innleiekostnadene, sa styremedlem Svein Anders Grimstad.

– Fortsetter vi på denne måten så er vi på et merforbruk på 70 millioner kroner ved utgangen av året, sa nestleder Petter Bjørdal.

De tøffe resultatmålene er satt for at helseforetaket skal klare å betjene låneopptak i forbindelse med investeringer som skal gjøres i fremtiden. Den viktigste investeringen blir det nye sykehuset som er planlagt på Hjelset i Molde.

Langsiktige løsninger

Stein Kinserdal

Styreleder Stein Kinserdal mener det er fullt mulig å snu den økonomiske utviklingen i Helse Møre og Romsdal.

Foto: Øyvind Johan Heggstad

Styreleder Stein Kinserdal mister ikke nattesøvnen på grunn av den negative utviklingen med underskudd fra måned til måned som helseforetaket ikke klarer å snu. Kinserdal har flere ganger understreket at helseforetaket må finne langsiktige løsninger, og ikke basere seg på stunt-tiltak som bare kortsiktig effekt.

Under styremøtet onsdag gjentok Kinserdal dette budskapet.

– Det som klinikkene har forpliktet seg til, må vi ta tak i og få tilbakemeldinger på om de klarer å følge opp. Det kommer vil å følge nøye med på. For det har de lovet. I tillegg må vi følge nøye med på bemanningsveksten som det ikke er budsjettmessig dekning for, sier Stein Kinserdal.

– Men dere risikerer jo at på et eller annet tidpunktet så mister folk der ute forståelsen for at dere klare å ordne opp i dette?

– Det blir en utfordring dersom det viser seg at folk ikke tror at dette kan løses. Jeg har vært gjennom dette i flere helseforetak tidligere og jeg er helt sikker på at dette lar seg løse. Jeg mener faktisk at det er snakk om relativt små forbedringer. Men vi må klare å jobbe smartere, annerledes og prioritere bedre, sier Kinserdal.