NRK Meny
Normal

Helse Møre og Romsdal: – 2016 blir et svært krevende år

Alvoret lå tungt over styremøtet i Helse Møre og Romsdal da budsjettet for 2016 ble behandlet onsdag. Styreleder Stein Kinserdal forventer innsparingstiltak som gir "fast fisk".

Styremøte Helse Møre og Romsdal

Styret i Helse Møre og Romsdal behandlet budsjettet i 2016 onsdag.

Foto: Trond Vestre / NRK

I samtlige måneder i 2015 har helseforetaket gått i minus i forhold til resultatkravet. I oktober måned var det et merforbruk på 8,8 millioner kroner. Prognosen peker mot et merforbruk på over 80 millioner kroner i 2015.

Helse Møre og Romsdal skal betjene 50 prosent av låneopptakene som skal finansiere det nye sykehuset i Molde. Konsekvensene av dette er tøffere økonomiske resultatmål.

En krevende oppgave

I 2016 må Helse Møre og Romsdal gjennomføre effektiviseringstiltak for over 100 millioner kroner. Det blir en svært krevende oppgave.

Styreleder Stein Kinserdal stilte spørsmål om hvor helseforetaket ikke klarer å gjøre grep som gir større effekt.

– Holder vi på med det vi skal holde på med? Gjør vi det som er riktig? Tiltak som ikke fungerer, kan vi ikke ha på lista over tiltak, sa Stein Kinserdal.

– Det som er min største bekymring er hvordan vi kan få resultater ut fra det som er hovedmålene. Det blir helt nødvendig at direktøren rapporterer fortløpende dersom det kan bli aktuelt med tøffere medisin på enkelte områder, sa Kinserdal.

Forventer "fast fisk"

Helseminister Bent Høie har lagt fram sin nasjonale helse- og sykehusplan, men forslaget om å legge ned akuttkirurgien ved sykehuset i Volda og fire andre sykehus har vakt sterke reaksjoner. Men planen er ikke politisk behandlet. derfor er det uaktuelt for ledelsen og styret i Helse Møreog Romsdal å gjøre større strukturelle grep nå.

– Vi har nå bedt om at direktøren kommer tilbake allerede i neste møte for å konkretisere hvilke tiltak vi kan kalle fast fisk og som blir gjennomført uavhengig av de store prosessen knyttet til organisasjonsutvikling og ledelse. Ser vi at det går i riktig retning så skaper jo det mer rom i forhold til de langsiktige omstillingene. Men vi kan ikke ha en utvikling utover i året der vi ikke har fått i land fast fisk, sier styreleder Stein Kinserdal til NRK.

Fallitterklæring

De økonomiske resultatene vil være avgjørende for om Helse Møre og Romsdal skal klare å gjennomføre viktige investeringer. Den aller største investeringen blir det planlagte sykeshuset på Opdøl i Molde.

– Vi må ikke stille oss slik at vi ikke klarer å gjennomføre de viktigste investeringene, sa Torbjørg Vanvik.

– Det ville være en fallitterklæring dersom vi ikke klarer å bygge det nye sykehuset i Molde på grunn av den økonomiske situasjonen, sa brukerutvalgets representant Karstein Aak.