Helse Møre og Romsdal vil kutte 44 sengeplasser

I saksfremlegget til neste styremøte i Helse Møre og Romsdal vil ledelsen kutte 21 sengeplasser i Ålesund, 19 sengeplasser i Molde og 4 sengeplasser i Kristiansund.

Ålesund sykehus

Helse Møre og Romsdal vil ledelsen kutte 21 sengeplasser i Ålesund.

Foto: Iver Bostad / NRK

Fremlegget til sengereduksjon ved de tre sjukehusa gjelder alle de somatiske klinikkene, skriver administrerende direktør Astrid J. Eidsvik i fremlegget, melder Sunnmørsposten.

Det innebærer reduksjon av en sengepost ved Ålesund og Molde sykehus.

En sengereduksjon på 44 senger innebærer en nedbemanning, ifølge direktøren.

– Det eksakte tallet på reduksjon i antall ansatte er ikke klart. God dialog med ansatte og involvering av tillitsvalgte er avgjørende.

Ubetalt spisepause

Ledergruppa i Helse Møre og Romsdal har vedtatt at alle enheter skal ordne arbeidet slik at spisepause som full fritid kan bli gjennomført som hovedprinsipp.

Alle medarbeidere i Helse Møre og Romsdal skal på dagtid fra og med mandag til og med fredag ha krav på en halv times hvilepause ekskludert fra arbeidstida, det vil si ubetalt spisepause.

Helseforetaket vil tjene 5 millioner kroner på dette tiltaket.

Forventa kostnadsreduksjon knyttet til alle prosjektene er en helårseffekt på 30 millioner kroner.

Budsjett og saksframlegga skal opp i styremøtet i Helse Møre og Romsdal 21. november.