Sebastians foreldre: – Vi synes det er bra at de blir stilt til ansvar

Politiet har siktet Helse Møre og Romsdal i Sebastiansaken der en ti måneder gammel gutt døde i februar 2015. Foreldrene sier de er glade for at foretaket nå kan bli stilt til ansvar.

Sebastian

Sebastian Gils Ødegaard fikk ikke forsvarlig helsehjelp ifølge Statens helsetilsyn.

Foto: NRK

Ifølge helseforetakets egen hjemmeside er grunnlaget for siktelsen at mangelfull organisering av virksomheten førte til at det ikke ble sørget for forsvarlig helsehjelp.

​ – Vi har mottatt siktelsen fra politiet i denne alvorlige saken, og avventer videre oppfølging fra statsadvokaten. Samtidig arbeider vi videre med tiltak og læringspunkt som ble lagt fram for styret i januarmøtet, sier administrerende direktør Espen Remme til helseforetakets hjemmeside.

Det var Sunnmørsposten som omtalte saken først.

Statsadvokaten

Politimesteren i Møre og Romsdal har sendt over saka til statsadvokaten som avgjør om det skal tas ut tiltale.

Ti måneder gamle Sebastian Gils Ødegaard døde i helikopter på veg til St. Olavs Hospital 22. februar 2015. Den lille gutten ble født med ganespalte, hjertefeil og feil på tarmsystemet. Gutten hadde tilbrakt flere måneder på sykehus.

Natt til fredag den helgen tok foreldrene ham med til legevakten, men han ble ikke innlagt. Dagen etterpå kviknet han til, men søndag fikk han store pusteproblemer og situasjonen ble svært alvorlig.

Ledelsen i Helse Møre og Romsdal har tidleger bedt foreldrene til Sebastian om unnskyldning for at gutten ikke fikk forsvarlig helsehjelp.

Skjellig grunn til mistanke om straffbart forhold

Barneavdelingen i Kristiansund var helgestengt, og gutten ble ikke sendt til Ålesund. Da det til slutt ble rekvirert helikopter var det for seint og Sebstian Gils Ødegaard døde.

Knut Meek Corneliussen

Politiadvokat Knut Meek Corneliussen.

Foto: Roar Strøm / NRK

– Vi har tatt ut siktelse fordi vi mener det er skjellig grunn til mistanke om at det her har skjedd et straffbart forhold og så er det opp til Statsadvokatene i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane å gjøre en endelig vurdering, sier politiadvokat Knut Meek Corneliussen.

– Siktelsen går på organiseringa av helsetjenesten. Dette er vurderinger vi har gjort i forhold til helsepersonelloven og spesialhelsetjensteloven.

Kraftig kritikk

Både Helse Møre og Romsdal, legevakta i Kristiansund, Kristiansund sykehus og Oslo universitetssykehus har fått kraftig kritikk av Statens helsetilsyn.

I sluttrapporten som kom i desember anbefalte Statens helsetilsyn at Helse Møre og Romsdal ble ilagt foretaksstraff.

– Bra at de blir stilt til ansvar

Foreldrene til Sebastian kjente tikke til siktelsen og ble overrasket da NRK tok kontakt. De ønsker ikke å stille til intevju, men sier at de er glad for siktelsen:

"Vi syns det er bra at de blir stilt til ansvar og nå kan jobbe for å bedre helsetilbudet og pasientsikkerheten til de små også. Det er en ufattelig vond sak og det har vært en stor påkjenning for oss de to siste årene. Alle de som har jobbet med saken til Sebastian har brukt mye tid og har gjort en grundig jobb. Det gjør at sannheten er kommet frem og at gutten vår har fått litt rettferdighet."

Verken styreleder i Helse Møre og Romsdal Stein Kinserdal eller administrerende direktør Espen Remme har svart på henvendelser fra NRK.