– Eidsvik presset ut av direktørstolen

Den svært betente kampen om hvor det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal skal ligge har startet mange spekulasjoner rundt Astrid Eidsviks avgang. På dagens møte i Ålesund kom det frem alvorlige påstander om korrupsjon og utpressing i prosessen.

Den svært betente kampen om hvor det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal skal ligge har startet mange spekulasjoner rundt Astrid Eidsviks avgang. På dagens møte i Ålesund kom det frem alvorlige påstander om korrupsjon og utpressing i prosessen.

Ansattrepresentant i Helse Møre og Romsdal, Harald Topphol, mener han har fått opplysninger om brudd på helseforetaksloven i forbindelse med avgangen til tidligere direktør Astrid Eidsvik.

Stein Kinserdal

Nestleder i helseforetaket, Petter Bjørdal (t.v.) og styreleder Stein Kinserdal under styremøtet i Ålesund onsdag.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Like før klokken ti torsdag møttes styrerepresentantene på hotell Waterfront i Ålesund for å diskutere hvor det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal skal ligge.

Styret skal etter planen komme med sin anbefaling i dag, og fredag skal helseminister Bent Høie komme med sin endelige avgjørelse om plassering.

Ansattrepresentant i styret til Helse Møre og Romsdal, Harald Topphol, startet med å spørre styreleder Stein Kinserdal om de skulle lukke møtet for å legge frem alvorlige påstander om sykehusprosessen. Kinserdal bestemte at de var best tjent med å legge frem alt i åpen diskusjon.

Topphol fortalte da at det har vært alvorlig brudd på helseforetaksloven i forbindelse med Astrid Eidsviks avgang.

– Etter mitt syn er dette utpressing og korrupsjon fra styret i Helse Midt-Norge, sa Topphol og la til at han antar derfor at det har foregått ulovligheter i behandlingen av sykehussaken.

– 27. november la Eidsvik frem sine vektinger, uten noen konklusjoner, for flere styremedlemmer, og da sa direktøren i Helse Midt-Norge, Daniel Haga, at de ikke kunne godta noe annet enn Opdøl som alternativ, sier Topphol.

Han påstår at Eidsvik fikk beskjed om å innstille på Opdøl, og at hun skulle vente til etter nyttår å gå av, med en annen grunn. Topphol påstår også at Eidsvik skal ha fått tilbud om en sluttpakke for å gå.

Daniel Haga vil ikke kommentere påstandene om sluttpakken Astrid Eidsvik skal ha fått tilbud om. Haga sier styret må få behandle vedtaket sitt.

– Et demokratisk land?

Charles Austnes, også styremedlem, sier at hvis de ikke legger frem disse opplysningene så er de ansvarlige, de unndrar opplysninger, og de kan være strafferettslig ansvarlige.

– Hvis dette stemmer, så lurer jeg på om Norge er et demokratisk land?

Han mener at saken enten må utsettes eller avvises. Styreleder Stein Kinserdal avviser kobling mellom saksbehandlingen og tidligere direktør Astrid Eidsviks avgang.

– Jeg mener det er høyst urimelig å legge frem dette nå, og å kreve utsettelse eller avvisning, sier styrelederen.

Trine Bruseth Sevaldsen Knut Ivar Egset

Trine Bruseth Sevaldsen sier at hun ikke vil være med på å behandle et vedtak der det ligger juridiske problemer.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Astrid Eidsvik vil foreløpig ikke kommentere påstandene som har kommet under styremøtet om sluttpakken hun skal ha fått tilbud om.

Styremøtet fortsetter behandlingen av sykehussaken. Tre representanter mente at behandlingen ikke var lovlig, og seks representanter stemte for at påstandene ikke kunne stoppe styrebehandlingen.

Ba om utsettelse

Trine Sevaldsen, ansatterepresentant i helseforetaket, sier at hun ikke vil være med på å behandle et vedtak der det ligger juridiske problemer. Hun ber om et utsettelsesvedtak, og hvis ikke det blir godtatt vil hun, Harald Topphol og Charles Austnes fratre møtet.

– Vi velger å fortsatt være med i debatten i respekt av pasienter og andre, sier Sevaldsen etter at de ba om minutters særmøte under styremøtet.

Men etter stemming, der tre stemte for og seks mot, er det klart at det ikke blir utsettelse av behandlingen av sykehussaken.

Hun legger til at foretaksloven og forvaltningsloven gjelder, og at de kritikkverdige forholdene må få juridisk gjennomgang raskt etter styremøtet.

– Saken har satt fylket i brann

Styremedlem Ivar Egset mener at saken må behandles og ikke utsettes.

– Saken har satt fylket i brann og vil gjøre det igjen og igjen om saken utsettes, sa Egset.

Onsdag kjem Helse Møre og Romsdal med si innstilling om kvar det nye fellessjukehuset skal vere.

Følg styremøtet til Helse Møre og Romsdal direkte her.

Helse Midt-Norge har innstilt på Molde, og det er knyttet stor spenning til om styret vil komme til en annen konklusjon.

Valget står mellom Opdøl i Molde eller Storbakken i Kristiansund. Det nye sykehuset skal etter planen koste mellom 5,5 og 5,8 milliarder kroner.

Sykehuset for Nordmøre og Romsdal, som skal stå ferdig i 2021, blir Norges mest moderne lokalsykehus, og skal være tilgjengelig for 153 000 innbyggere i Møre og Romsdal.

Charles Austnes, også styremedlem, sier at hvis de ikke legger frem disse opplysningene så er de ansvarlige, de unndrar opplysninger, og de kan være strafferettslig ansvarlige.