NRK Meny
Normal

Helse Møre og Romsdal framstår som utydelig

Marit Wærness i konsulentselskapet Deloitte mener Helse Møre og Romsdal må gjøre flere endringer i organisasjonen, ledelsen og stabsfunksjonene.

Marit Wærness i Deloitte

Marit Wærness i konsulentselskapet Deloitte er kritisk til måten Helse Møre og Romsdal er organisert på

Foto: Trond Vestre

Deloitte har i høst evaluert Helse Møre og Romsdal basert på intervju og samtaler der konklusjonene er svært kritiske. Du kan se hele rapporten her.

– Helse Møre og Romsdal framstår som utydelig, sier Wærness.

I intervjuene kommer det fram at mange bruker ordene uklarhet og utydelighet. Hun har også hørt noen si ordet uferdighet. Alle disse ordene frustrerer og stresser organisasjonen.

Feil fokus

Marit Wærnes møtte i går styret i helseforetaket og fortalte at følgene av dette er at mange bruker tiden på nettopp det med organisering og strukturelle forhold i stedet for det de egentlig skulle bruke tiden til og ønsker å ha fokus på.

Betyr det at dette må helseforetaket endre på?

– Ja, dette må Helse Møre og Romsdal ta tak i, men hva som er løsningene har ikke jeg svar på, men noe må gjøres ja, sier Deloitte-konsulenten.

En hybrid ledelse

Rapporten beskriver ledelsen av foretaket som en hybrid av stedlig ledelse og en tverrgående organisering.

Tar dere stilling til hva som er den beste måten å organisere det på?

-– Egentlig gjør vi ikke det nei. Vi ser at det er ønsker om samarbeid på tvers av både geografi og fag og at det er viktig for mange, men hvordan sier vi ikke noe om. Det har vi ikke grunnlag for å vurdere, sier Marit Wærness.

Hun tror det er viktig at Helse Møre og Romsdal er bevisst på hvilke prinsipp de skal organiseres etter at de har fokus på formålet.