– Feilaktig slakt av sykehusene

Hjerteinfarktstatistikken for 2014 slakter sykehusene i Møre og Romsdal. Ingen grunn til bekymring, lover hjertelege.

Ålesund sjukehus
Foto: Remi Sagen / NRK

– Det er et dilemma når data blir formidla på en måte, som uten grunn, kan gi uro hos folk flest og pasienter, sier hjertespesialist Torstein Hole.

Alle de fire sykehusene i Møre og Romsdal scorer svært dårlig på en statistikk over når hjerteinfarktpasienter får røntgenundersøkelser etter akutt infarkt. Nasjonale retningslinjer anbefaler røntgenundersøkelse innen 72 timer for pasienter med akutt hjerteinfarkt. Statistikken setter sykehusene i Møre og Romsdal i et dårlig lys.

Les hele rapporten: Årsrapport for Norsk hjerteinfarktregister

– Tallene som blir presentert sier ikke noe om overlevelse etter hjerteinfarkt. Slike tall tatt ut av en sammenheng bidrar til frykt blant folk, sier hjertespesialist Torstein Hole. Han er klinikksjef for medisin i Helse Møre og Romsdal.

– Folk kan være trygge i Møre og Romsdal

Torstein Hole

Torstein Hole sier at hjertepasienter i Møre og Romsdal kan føle seg trygge.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Ifølge Norsk hjerteinfarktregister får bare en av fire hjerteinfarktpasienter tilbud om røntgenundersøkelse innen 72 timer.

Arendal sykehus topper listen med 92 prosent av undersøkelsene før 72 timer. Volda har 33 prosent, Ålesund og Molde 28 prosent og Kristiansund 26 prosent. Bare Hammerfest er dårligere. Landssnittet er at 58 prosent av pasientene blir undersøkt før 72 timer.

– Behandlinga av hjerteinfarkt er avhengig av ei behandlingskjede som omfatter både ambulanse, lokalsykehusa og regionsykehusa. For de pasientene det virkelig haster for, har vi et system med overføring med helikopter/luftambulanse akutt etter lokal behandling i sykehuset eller ambulansen, sier Hole.

– Men hvorfor får ikke pasienter fra Møre og Romsdal like raskt røntgenundersøkelse?

– For de pasientene som har behov for undersøkelse på regionsjukehuset, melder sykehusa dette til St. Olavs hospital. De tar imot pasientene etter hastegrad i løpet av noen dager. Disse pasientene som er meldt fra lokalsykehusa, venter noe lenger i vår region enn andre regioner, men organisering og ansvar for dette ligger ved St Olavs, ikke hos sykehusene i Møre og Romsdal, sier Hole.

Bedre enn landssnittet

Hjerteoperasjon

De som trenger akutt hjerteoperasjon får dette like raskt i Møre og Romsdal som andre steder i Norge, sier hjertelege.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

I 2014 ble 12.555 personer diagnostiert med hjerteinfarkt i Norge. 54 sykehus behandler akutt hjerteinfarkt. Tallene viser at 90 prosent av pasientene overlever de første 30 dagene. Dersom en regner alle pasienter under 80 år, var overlevelsen 95 prosent.

Sykehusa i Møre og Romsdal ligger rett over landsgjennomsnittet i overlevelse for pasientene.

– Det er ikke noe i de nasjonale dataene for overleving etter hjerteinfarkt som tyder på dårlig behandling i fylket. For 2014 ligger vi litt betre enn snittet i Norge for 30 dager overleving. De som trenger behandling umiddelbart utgjør bare 20 prosent av det totale antall hjerteinfarktpasienter. Mange flere pasienter kan da uten skade vente 1-3 døgn før undersøkelse på et regionsykehus, sier Hole.