Bekymret for at sparetiltak skal gå utover pasientene

Det blir tøffe økonomiske tider for Helse Møre og Romsdal når det nye sykehuset på Hjelset skal bygges. I dag vedtok Helse Midt-Norge nytt langtidsbudsjett.

Hjelset sykehus

Det nye sykehuset på Hjelset er inne i langtidsbudsjettet til Helse Midt-Norge. For å få råd til byggingen, skal Helse Møre og Romsdal effektivisere driften.

Foto: Pål Ingdal

Styret i Helse Midt-Norge vedtok i dag å gjøre store investeringer på nær 15 milliarder kroner de neste fem årene. I langtidsbudsjettet ligger det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal inne med over 4 milliarder kroner. I tillegg kommer investeringer til IKT, vedlikehold og innkjøp av medisinsk utstyr. For å få råd til dette har alle helseforetak i regionen krav på seg til å forbedre driften mellom 1 og 1,8 prosent.

– Det er jo krevende, slik all endring av drift er, men alle helseforetak melder til oss at det er mulig å gjennomføre effektiviseringsmålene, sier styreleder i Helse Midt-Norge, Ola H. Strand.

Ola H. Strand

Styreleder i Helse Midt-Norge, Ola H. Strand, mener det er mulig å gjennomføre effektiviseringsmålene.

Foto: Terje Reite / NRK

Går utover pasientene

Ansattrepresentant for Helse Møre og Romsdal, Ivar Østrem, er bekymret for økonomien og frykter at innsparingene går både utover pasientene og de ansatte. Helse Møre og Romsdal har ikke vekst i driftsbudsjettet, men en reduksjon på nærmere 16 millioner kroner.

– Det er allerede en krevende hverdag for de ansatte i Helse Møre og Romsdal. Nå får vi litt mindre penger, men skal gjøre litt mer og tjene mer, sier Østrem.

Han sier at ut fra rapportene har Helse Møre og Romsdal for mange ansatte, men hevder at på vaktlistene er de for få.

– Jeg er virkelig bekymret for pasientene. Det vil gå ut over dem til syvende og sist, mener Østrem.

Ivar Østrem

Ivar Østrem, ansattrepresentant i styret i Helse Midt Norge, er bekymret for at innsparingene skal gå utover pasientene.

Foto: Trond Vestre / NRK

Styreleder Ola H. Strand svarer at han forstår bekymringen hos de ansatte, men at det er viktig å ha fokus både pasienter og pasientsikkerhet under omstillingen.

Må gjøre endringer i strukturen

Ivar Østrem mener at ledelsen i Helse Møre og Romsdal må ta omfattende grep for å komme i mål med effektiviseringsmålene og at de må se på strukturen i helsetilbudet.

– Jeg tror at når vi flytter inn i nytt sykehus, må vi flytte inn med en avdeling og ikke to. Molde og Kristiansund skal til sammen bli en avdeling, sier Østrem.

Det betyr at det ikke skal være to medisinske avdelinger eller ortopedisk avdelinger. Han mener prosessen må settes i gang snart og at de to miljøene må jobbe sammen, slik at dette er klart til innflytting.

– Jeg har ikke tro på å bruke ostehøvelprinsippet, slik vi har gjort i årevis, sier Østrem.