NRK Meny
Normal

Molde igjen valgt fremfor Nordmøre

Sykehusvalget er fra Helse Midt-Norges side avgjort. Åtte av ti stemte for Opdøl i Molde.

Styremøte helse midt norge

DIREKTE: Helse Midt-Norges møte om sykehusplassering i Møre og Romsdal.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Sykehusdramaet fortsetter, og under møtet til Helse Midt-Norge i Stjørdal i dag valgte styret å anbefale samme tomt som Helse Møre og Romsdal gjorde i går. Møtet endte med åtte stemmer for Molde og to for Kristiansund.

  • Bjørg Henriksen: Kristiansund
  • Ellen Marie Wøhni: Molde
  • Tore Brudeseth: Molde
  • Rune Heggdal: Molde
  • Liv Stette: Molde
  • Tore Kristiansen: Kristiansund
  • Vigdis Harsvik: Molde
  • Brit Tove Welde: Molde
  • Nestleder Paul Steinar Valle: Molde
  • Styreleder Ola H. Strand: Molde

– For å blant annet sikre et mest mulig robust fagmiljø så faller loddet på Opdøl, avslutter Strand, og legger til at han håper at folket vil begrave striden som har oppstått rundt sykehussaken.

– Det kommer til å påvirke helsetjenestene. Det er viktig at vi legger striden til sides og samler oss om en etablering, mener styrelederen.

Alvorlige anklager

Direktøren i helseforetaket, Daniel Haga, har tidligere sagt at han vil ha sykehuset i Molde. De som kjemper for Molde legger til grunn at det vil være tryggest fordi byen allerede har et godt fagmiljø.

Ola H. Strand

Styreleder Ola H. Strand sier at han ikke har kunnskap om det som skal ha skjedd rundt Eidsviks avgang.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Det har storma rundt avgjørelsen om hvor det nye sykehuset skal ligge, og striden har vært størst mellom folket i Molde og Kristiansund. Onsdag ble temperaturen enda høyere da Helse Møre og Romsdal vedtok å bygge sykehuset på Opdøl i Molde, og flere styremedlemmer kom med alvorlige anklager om korrupsjon i Helse Midt-Norge.

Nå venter alle bare på den endelige avgjørelsen som blir tatt av helseministeren fredag.

Beskyldninger om urent spill

Det tok ikke lange tiden før styremedlemmene begynte å diskutere anklagene som i går ble rettet mot dem.

Paul Steinar Valle, Rune Heggedal og Bjørg Henriksen

Styremedlemmer Paul Steinar Valle, Rune Heggedal og Bjørg Henriksen under møtet torsdag.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Styreleder Strand fortalte at den juridiske vurderinga som i går ble lagt ved styreprotokollen for Helse Møre og Romsdal sitt vedtak ikke er til hinder for styret sitt arbeid. Gårsdagens møte tok en uventet vending da Harald Topphol og Charles Austnes åpnet diskusjonen med å anklage Helse Midt-Norge for korrupsjon og utpressing av Astrid Eidsvik.

Styremedlem Rune Heggdal sier at sykehussaken har vært vanskelig i forhold til hans egen integritet etter beskyldningene om urent spill.

– Det har vært grunnlag for å spekulere i hvordan vi har oppført oss, sier Heggdal, og legger til grunn lukkede møter.

Han er ikke det eneste styremedlemmet som føler det slik. Bjørg Henriksen sier at hun vil ha en avklaring på hva som virkelig skjedde. Hun føler at hun ikke har fått skikkelige svar fra styrelederen på hva som var grunnen til at Astrid Eidsvik gikk av.

Styrelederen sier til Henriksen at han sendte svar på sms der det stod at han ikke hadde kjennskap til hva som var bakgrunnen til Eidsviks avgang.

Henriksen avslutter sitt fremlegg ved å si at sykehuset bør ligge på Storbakken i Kristiansund.

Vil ha svar på om prosessen var lovlig

Rune Heggedal

Styremedlem Rune Heggdal vil vite hva som egentlig skjedde rundt avgangen til tidligere direktør i Helse Møre og Romsdal, Astrid Eidsvik.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Heggdal sier at en god prosess er viktig for at vedtaka skal ha legitimitet, men at dette har blitt vanskelig med spørsmåla som er stilt rundt avgangen til Astrid Eidsvik.

Han vil gjerne vite om det har vært sagt at styret i Helse Midt-Norge bare ville godta Molde som alternativ. Han vil også ha en uttalelse om statsråden har kommet med signal til styret.

– Det ble i går stilt spørsmål ved om vedtaket var lovlig. Jeg stiller meg bak den konklusjonen som Helse Møre og Romsdal kom med i går, altså at Molde får sykehuset, med forutsetning om at prosessen har foregått på lovlig vis, sier Heggdal.

Heggdal regner med at Helse Midt-vedtaket blir nøye gransket, grunnet støyen rundt vedtaket i Helse Møre og Romsdal. Han mener at Molde er å foretrekke på grunn av rekruttering og fagmiljø, men at Storbakken er best når det gjelder tilgjengelighet.

Foretrekker Kristiansund

Tore Kristiansen er ikke enig, han mener at sykehuset bør ligge på Storbakken på grunn av akuttberedskapen, som ikke er god nok i Molde, sier han.

– Endringer i samferdsel i fremtiden vil gi korte avstander mellom Molde og Ålesund, sier Kristiansen og foreslår derfor et alternativt vedtak om at styret for Helse Midt-Norge vedtar at fellessykehuset blir lagt til Storbakken i Kristiansund.

– Sykehuset for stort

Direktør Daniel Haga

Direktøren i Helse Midt-Norge, Daniel Haga, syns prosessen med sykehusvalget har vært vanskelig.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Konstituert administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Daniel Haga, mener også at saken har vært krevende. Han sier det har vært et vanskelig valg, og legger til at de ikke er økonomisk bærekraftige nok til å kunne finansiere et sykehus etter den foreløpige arealplanen.

– Men vi kan få inn alle de tjenestene vi har planlagt innenfor en mindre arealramme, sier Haga.

Ba om habilitetsvurdering

Liv Stette

Liv Stette er i tillegg til styremedlem i Helse Midt-Norge kommunalsjef i Ålesund kommune.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Styremedlem Liv Stette bad styret vurdere habiliteten hennes i saken. Stette har forberedt Ålesund kommune og Sunnmøre regionråds uttaler om sykehusplassering og følte det derfor nødvendig å ta dette opp i styret.

Bare Bjørg Henriksen stemte for at Stette var inhabil. Det legges også til grunn at det er vanskelig å velge styremedlemmer som ikke har noen som helst bånd til denne saken. Stette stemmes derfor habil, og fortsetter å være med i behandlingen.

– Ålesund skal fortsatt være størst

I sykehusstriden har det også blitt diskutert om at et nytt og moderne sykehus i Molde kan true fremtiden til sykehuset i Ålesund. Haga fastslår at Ålesund sykehus skal fortsette å være hovedsykehuset i regionen.

– Men det nye sykehuset skal også ha fylkesdekkende funksjoner, altså funksjoner som hele fylket skal nyte godt av. Fylket har nok folk til at begge sykehusene kan være store, sier Haga.