Helomvending i barneheimssak

Formannskapet i Ørsta sa nei til erstatning for overgrep ved Sunnmøre Barneheim. Nå vil kommunestyret greie ut saka på nytt.

Sunnmøre Barneheim

Sunnmøre Barneheim

Foto: Bernt Baltzersen / NRK

Fem personer sier at de ble utsatt for overgrep da de bodde på Sunnmøre Barneheim i Hovdebygda i Ørsta i 1960-åra. Det var Sunnmøre Indremisjon som drev barneheimen, men kommunen hadde tilsynsansvar.

- Ville skapt overskrifter i dag

I kommunestyret i Ørsta torsdag gikk Ove Røv (H) sterkt imot formannskapsvedtaket.

- Jeg mener at kommunen på et tidspunkt sprang ifra ansvaret sitt eller gjorde en for dårlig jobb. Det er hevet over tvil at det skjedde ting på Sunnmøre Barneheim som ville skapt store overskrifter om det var i dag. Nå bør vi ta opp igjen saka på breiere grunnlag og få den skikkelig utgreid slik at vi får anstendighet inn i dette og ikke ødelegger omdømmet til Ørsta kommune, sier Røv.

Som gutt i Hovdebygda i 60-åra hadde han flere kamerater som bodde på barneheimen. - Jeg har ventet på at denne saka skulle dukke opp. I ettertid har jeg hatt kontakt med noen av barneheimsbarna og hørt hva oppholdet der betydde for dem som voksne. Det har satt sitt preg. Nå håper jeg vi kan gi dem oppreisning, og det opplever jeg at det er vilje til i kommunestyret.

Erstatningsordning

Røv viser også til at Kristiansund har etablert ei erstatningsordning for tidligere barneheimsbarn . Med ei slik erstatningsordning og den beklagelsen vi alt har gitt, håper jeg vi kan spille ballen over til dem som virkelig hadde ansvaret, og det var Sunnmøre Indremisjon, sier han.

Advokaten til de fem tidligere barneheimsbarna, Svein Erik Gussiås, sier at klientene hans synes det er gledelig at saka blir tatt opp på nytt. Han regner med at det snart kommer på plass ei erstatningsordning. - Det er viktig for klientene mine å bli trodd, og det er viktig at ansvaret blir plassert hos dem som burde ha gjort en bedre jobb, sier Gussiås.

Mer om bakgrunnen for saka:

Ikke kommunal erstatning

Inga erstatning i barneheimssak

Leitt å bli nekta erstatning

Indremisjonen ber om unnskyldning

Indremisjonen avviser erstatning

Barneheimsbarn krev erstatning