Held fram med ei ferje

Etter fleire innstilte ferjeavgangar på sambandet Seivika – Tømmervåg i dag er det no bestemt at dei vil halde fram med berre ei ferje inntil vidare. Avgangar merka B i tabellen blir foreløpig gjeldande.