Hektisk for Røde Kors

Røde Kors har behandlet 94 skader i Møre og Romsdal denne påsken. Dette er nesten en dobling sammenlignet med fjorårets 48. Årsaken er større utfart på grunn av godt vær og fine snøforhold, tror Røde Kors. De aller fleste skadene har vært i anlegg, og det er bruddskader som dominerer statistikken.

Hjelpekorpsmedlemmer på Fjellsætra, der Sykkylven Røde Kors har vakthytte
Foto: Røde Kors