Heimevernets fiende rammer internt

Heimevernet gjør seg klar for fremtidens kamper, men advarer samtidig mot en fiende på innsiden.

Heimevernet

NYE VÅPEN: Heimevernet i Kristiansund har fått nytt utstyr til å takle truende situasjoner. Men den som truer mest, er den som kommer innenfra.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Over 100 heimevern-soldater øver med helt nye våpen i Kristiansund denne uken, og nytt utstyr gjør noe med motivasjonen.

– Dette er veldig bra. Stor forbedring fra AG-3, sier lagfører Robert Kaplanski ved Heimevernet i Kristiansund.

Samtidig som de forbereder seg på å takle fiender utenfra, er HV-ledelsen urolig for fremtiden. Tallet på soldater i HV-11 er halvert siden 1990.

Sendte bekymringsmelding

Heimevernets rolle er under endring. Derfor utstyres nå alle HV-soldater med nye våpen, som er tilpasset fremtidens ansvarsområde.

Heimevernet Kristiansund

Heimevernet i Kristiansund har øving med nytt utstyr denne uken.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Jeg synes det er et veldig godt signal, at vi får det som er omtalt som et av verdens beste angrepsrifler. Det at mannskapet mitt får det, er et tydelig løft og det gir oss en utrolig stor kampkraft, sier Heimevernets områdesjef Ole Anders Lund.

Men fienden kommer ikke alltid utenfra.

I dag sendte ledelsen en bekymringsmelding til Forsvarskomiteen på Stortinget om nedbemanningen i Heimevernet.

– Vi klarer å trekke mest mulig folk på kort tid om det er noe viktig som skjer. Det kan være alt fra en krise, terror, søk og redning. Begynner de å legge ned flere områder, da tar du bort en del av tryggheten i samfunnet, sier Heimevernets områdesjef Ole Anders Lund.

Vet ikke hvordan fremtiden blir

Ole Anders Lund

Ole Anders Lund, Heimevernets områdesjef

Foto: Eirik Haukenes / NRK

De har blitt færre, men også bedre. Både med utstyr og motivasjon. Problemet er ifølge ledelsen at antall soldater er så lavt at videre kutt ikke kan kompenseres med kvalitet på hver enkelt soldat.

– Slik som signalet er nå, så får vi et nedtrekk i mannskap.

– Hvordan det endelig blir vet jeg ikke, men det er krevende å gjøre operasjoner, det er krevende å jobbe med objektsikring og det krever mye folk, sier Lund.