NRK Meny
Normal

Styremøtet i Havila: Selskapet skal drives videre

Styret i rederiet Havila Shipping har besluttet at selskapet skal drives videre for å oppnå en avtale med kreditorene.

Havila

Her i disse lokalene på Mjølstadneset i Herøy sitter nå styret i Havila shipping samlet.

Foto: Arne Flatin / NRK

Det går frem av en pressemelding som selskapet sendte ut onsdag ettermiddag. Styret har sittet i møte siden onsdag morgen for å gå gjennom den kritiske situasjonen i Havila.

Handlingsrom

Per Sævik

Per Sævik er Havilas grunnlegger og styreformann i Havila Shipping.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Vedtaket innebærer at "selskapet forhandler videre med finansielle kreditorer med mål om å oppnå en løsning som har til hensikt å sikre selskapet handlingsrom for å komme gjennom en krevende situasjon i de markedene selskapet opererer."

"I forhandlingsperioden vil det ikke være betjening av renter, avdrag eller øvrige forpliktelser overfor finansielle kreditorer. Bankene har gitt sin tilslutning til dette. Styret legger til grunn for sitt vedtak at fortsatt drift er det alternativ som forventes å gi den beste løsning for alle interessenter", skriver selskapet i meldingen

Jo Rodin

Advokat Jo Rodin er engasjert av bankene for å rydde opp i vanskelige gjeldsforhold.

Foto: Fjeldstad, Knut / NTB scanpix

Styret satte seg ved bordet i lokalene på Mjølstadneset i Herøy klokka 10.00.

Avisa Sunnmørsposten skriver onsdag at bankene som har penger til gode i Havila Shipping har engasjert advokat Jo Rodin til å rydde opp i gjeldsforholdene.

Stemte nei

Tirsdag ble det kjent at Havila ikke fikk tilstrekkelig flertall for forslaget til en ny plan som skulle regulere forholdet til kreditorene for det økonomisk hardt pressede rederiet. Over 1/3 av obligasjonseierne i lånet Havi08 stemte nei.

Njål Sævik

Njål Sævik er Per Sæviks sønn og daglig leder i Havila Shipping.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Obligasjonseiernes nei torpederte hele redningsplanen, og sendte selskapet tilbake til start. Inn mot onsdagen ble det jobbet med en «stand-still-avtale», som innebærer at selskapet ikke betaler renter og avdrag på lån for en periode.

Denne avtalen skal sikre at driften av skipene føres videre og at arbeidsplassene forblir intakte mens det jobbes med en mer langvarig løsning for rederiet.

– Havila er blant offshoreselskapene som er høyest belånt. De har tatt opp lån basert på et visst aktivitetsnivå, en viss inntjening. Og i dagens marked er ikke den inntjeningen tilstrekkelig til å dekke renter og avdrag, forklarte analytiker Ola Beinnes Fosse i DNB Markets til NRK tirsdag.

I Herøy krysser folk fingrene for at det skal gå bra med rederiet. Det er ventet at skjebnen til dette rederiet skal legge føringer for en rekke andre rederi som er i tilnærmet tilsvarende situasjon,