Havila-skip i opplag
Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

Havila

 • Minus 57,5 millioner for Havila

  Havila shipping i Fosnavåg hadde et resultat før skatt i andre kvartal i år på minus 57,5 millioner kroner. Minustall til tross, dette er en bedring fra andre kvartal i fjor, da de gikk med 133 millioner kroner i minus. Rederiet, som totalt har nærmere 500 ansatte, har fortsatt tre skip i opplag.

 • Nye kontrakter for Havila

  Havila Shipping ASA har inngått kontrakt med Axxis Geo Solution AS for PSV fartøyet Havila Aurora. Kontrakten er for en periode på seks måneder med fire opsjoner hver på tre måneder. Oppstart er i løpet av mai 2019. Kontrakten for Havila Fortune er forlenget med seks måneder i fortsettelse av eksisterende kontrakt fra slutten av juni. Det er avtalt fire opsjoner hver på tre måneder, også for Havila Fortune.

 • Forlenger avtale

  Rederiet Havila Shipping har fått forlenget oppdraget for fartøyet Havila Commander med ett år. Commander går i opppdrag for selskapet Total, og er nå sikret arbeid frem til midten av april neste år.

 • Framleis lav inntjening

  Lønsemnda i offshorerederia betra seg litt mot slutten av fjoråret. Det seier administrerande direktør i Havila Shipping, Njål Sævik. Førebels rekneskap for 2018 viser at driftsresultatet for Havila før avskriving blei nesten dobbelt så høgt som året før. Resultatet auka frå 78,4 millionar til vel 148 millionar. Aktiviteten i offshoremarknaden har auka noko og ratene har gått litt opp, men Sævik seier at offshorereiarane framleis slit med for lav inntjening. Havila hadde fire fartøy i opplag ved utgangen av 2018

  Njål Sævik, adm.dir. Havila Shipping
  Foto: Frode Berg / NRK
 • Enova støtter Havila

  Enova gir nesten 88 millioner kroner i støtte til de innovative skipene til Havila Kystruten. I mars 2018 vant Havila Kystruten anbudet for å drifte fire fartøy på kystruten Bergen-Kirkenes og skipene skal bli blant de mest miljlvennlige fartøyene langs kysten. Enova støtter tiltakene knyttet til energieffektivisering med nesten 88 millioner kroner, fordelt med 22 millioner kroner på hvert av de fire skipene. – Dette prosjektet viser deres offensive holdning for å kunne nå målet om nullutslipp, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

  Rekordordre gir grønnere verdensarvfjordene fem år før fristen
  Foto: Havyard Group ASA
Havila i Herøy får drive fire skip på kystruta mellom Bergen og Kirkenes.