Hopp til innhold

Havarikommisjonen med merknader etter ulykke

Havarikommisjonen peiker på tre forhold etter ulykka i Barentshavet 30.januar, der ein frå mannskapet fall over bord frå fiskefartøyet Hunter. Hunter er tilknytt reiarlaget Havøy Kystfiske i Ålesund, og ein latvisk mann i 30-åra er antatt omkomen. Havarikommisjonen peiker på forhold knytt til språkkunnskapar, transport av agn og arbeidsprosessen med kopling av teiner til line. Sjøfartsdirektoratet er varsla så dei kan sette i verk nødvendige tiltak. Båten blir no halden tilbake i Tromsø hamn, skriv Fiskeribladet.

MS Hunter, mistet et mannskap da en latvisk mann falt over bord. Her har de lagt til kai i Tromsø.
Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK