Haster med fiskesperre i Driva

Laksestammen i elva Driva er så trua at det haster med å få ei fiskesperre i vassdraget.

Fiskesperre

Ei mindre fiskesperre i elva Figga ved Steinkjer. Ei fiskesperre i Driva vil bli Norges største.

Foto: Picasa 2.7

Mange aktørar jobber nå intenst med å få pengar til å ei fiskesperre for å bekjempe lakseparasitten som dreper laksen.

Ei fiskesperre i Driva vil koste mellom 40 og 50 millioner kroner, og håpet er at det alt i revidert nasjonalbudsjett kan komme penger til et forprosjekt.

Gyro dreper laksen

Driva er et av de 20-talls laksevassdraga i Norge som fortsatt er infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Parasitten er dødelig for laksen og derfor en katastrofe for mange av vassdraga.

På det meste var parasitten påvist i 46 elver, men ulike tiltak med behandling av elvene har gjort at man har friskmeldt mellom 15 og 20 av dem.

Fiskesperre effektivt

Ei fiskesperre vil hindre laksen fra å gå videre oppover i vassdraget og dermed forsvinner lakseparasitten ovenfor fiskesperra.

Dermed kan vassdraget nedenfor fiskesperra behandles med gifta rotenon eller aluminimum, og all laksen der blir drept. Dermed dør også lakseparasitten.

Fungerende seksjonssjef Øyvind Walsø i Direktoratet for naturforvaltning sier han har stor tro på at de skal greie å bekjempe gyrodactylus i Driva.

- Men skal man få til det, må man bruke en kombinasjonsmetode av fiskesperre og kjemisk behandling, sier Walsø.

Strid om plassering av fiskesperra

Men det er uenighet om hvor en fiskesperre skal stå i Driva.

Øyvind Walsø sier det er tre alkternativ de vurderer – et ved Fladvad, et ved Romfo og det tredje ved Gråura. Walsø mener det vil være en fordel med fiskesperre lengst nede – nedenfor samløpet med Grøvua.

- Da unngår vi kjemisk behandling av Grøvua, sier han.

Ei ekspertgruppe er satt ned for å vurdere dette og vil trlig komme med sin anbefaling i løpet av første halvår, sier Øyvind Walsø.

Unik sjøaurestamme

Men elveeierne mener fiskesperra bør stå i Gråura.

I Gråura er det lettest å plassere fiskesperra, sier leder i Driva elveeigarlag, Ola Bræin.

- Det viktigste for oss er likevel at vi i Driva har en sjøaurestamme, sier han – i alle fall har vi hatt en stamme, sjøl om den nå er trua av oppdrettsnæringa og luseplage.

- Dersom vi legger fiskesperra lenger ned i elva vil det gå bort mye av gyteflata for den unike sjøaurestammen i Driva, sier Bræin.

 

Kristin Sørheim

Fungerende leder i Mattilsynet på indre Nordmøre, Kristin Sørheim

Foto: Picasa 2.7

Forprosjekt snarest

Kristin Sørheim som er fungerende leiar i Mattilsynet på Indre Nordmøre, mener det må penger alt i revidert nasjonalbudsjett til et forprosjekt.

Ei hurtigarbeidende gruppe må raskt avgjøre hvor ei fiskesperre bør stå, slik at det kan bevilges penger til å komme i gang, mener hun.

Det gir håp om at man kan få inn nok midler i statsbudsjettet for 2009, sier Kristin Sørheim.