NRK Meny

Harsvik vil stemme for Molde

Vigdis Harsvik seier ho har vurdert saka frå eit regionalt perspektiv. Ho seier det er viktig å sjå korleis funksjonane skal fordelast mellom sjukehusa. Ho meiner sjukehuset bør plasserast er det bur mest folk og har der dei har det største og mest robuste fagmiljøet. Ho vil difor gå for Molde.

Vigdis Harsvik
Foto: Ivar Lid Riise / NRK