Bøndene frykter fôrmangel

Mange bønder i fylket har fått ødelagt mye eng av isbrann og langvarig djup tele etter den harde vinteren.

Økobonde Kenneth Høyning.

Økobonde Kenneth Høyning må gi ekstra fôr til kyrne. De finner lite grønt gress etter en lang vinter med mye isbrann på enga.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Arnar Lyche

Arnar Lyche er organisasjonssjef i Bondelaget i Møre og Romsdal.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Det er sparsomt med spiring mange steder, og organisasjonssjef Arnar Lyche i Bondelaget frykter fôrmangel på grunn av omfattende isbrann.

Førsteslåtten er avlyst

Lyche sier at førsteslåtten er avlyst. Det er varslet fôrmangel fra flere hold.

– Det blir kanskje en slått på det nysådde langt utpå seinsommeren, eller tidlig på høsten. Dermed må bøndene kjøpe fôr, sier organisasjonssjefen til NRK.

Han tror det kan bli en dyr sesong for bøndene.

– I tillegg koster frøa veldig mye, og det blir mye ekstraarbeid. Det er snakk om store kostnader, sier Arnar Lyche.

Lite grønt gress

Isbrann

Det er dårlige tider for avlinga

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

På Osmarka i Gjemnes må økobonde Kenneth Høyning gi kraftfôr til ammekyrne som er ute på beite, for at det skal bli melk til kalvene. Han tror de brune flekkene på marka er telen som fortsatt sitter i og gjør at veksten ikke kommer i gang.

– Værvarselet fremover ser bedre ut, så jeg håper at gresset begynner å gro ordentlig, sier Høyning.

Sein våronn

Han har budd på Hansgården i 13 år og våronna har vært veldig variabel. Noen ganger har de begynt 1. april og andre ganger har de ikke fått startet før etter 20. mai. I år er han bekymret for det han ser. Han forventet at førsteårsenga skulle være grønn og fin nå, men slik er det slett ikke. Frykten er at gresset er skadd.

– Konsekvensen er at det blir færre rundballer, sier Høyning.

Likevel er han optimist og har tro på at det snart begynner å vokse. I dag starter han utkjøring av gjødsel og med varmere vær, kan det ordne seg.