Hopp til innhold

Haram-ordføreren: – Det blir helt avgjørende å skape tillit

- Tilliten til Ålesund blir en utfordring i Haram i arbeidet med å bygge en fremtidig regionkommune der Ålesund er med, tror ordfører Vebjørn Krogsæter (Sp).

Vebjørn Krogsæter
Foto: Trond Vestre / NRK

Det sa Haram-ordførar Vebjørn Krogsæter frå Senterpartiet under eit felles møte mellom sunnmørskommunane i dag.

11 av sunnmørskommunene er fortsatt med i arbeidet med regionkommuneprosjektet.

Forhandlinger

Eva Vinje Aurdal, Eva Hove og Jim Arve Røssevoll

Sunnmørspolitikere i engasjert diskusjon om lokaldemokrati.

Foto: Trond Vestre / NRK

Kommunene skal gjøre sine retningvalg innen 1.februar, deretter starter forhandlingene om en intensjonsavtale..

Å bygge tillit blir avgjørende for å kunne lykkes, sier Vebjørn Krogsæter.

– Ja, det blir helt avgjørende. Det blir mye følelser i dette her, og det blir en del fakta som bir vurdert ulikt, men hvordan du vurderer fakta er ofte basert på tilliten til den du skal samarbeide med. Så skal vi få til et samarbeid så må folk stole på de du skal samarbeide med, og da må alle parter være med å bygge tillit mellom kommunene, sier Vebjørn Krogsæter.

Knapp tid

Tiden for kommunene som arbeider med regionkommuneprosjektet, er knapp. Før påske må det være forhandlet frem en intensjonsavtale som kommunestyrene kan ta stilling til.

Svein Værnes og Jim Arve Røssevoll

I Sula er det motstand mot å slå seg sammen med Ålesund. Varaordfører Svein Wærnes (KrF) og ordfører Jim Arve Røssevoll (Ap) fulgte nøye med på hva som ble sagt.

Foto: Trond Vestre / NRK

I løpet av februar og mars blir det flere forhandlingsmøter mellom kommunene for å komme frem tl en tekst. Samtidig blir det påpekt at det er viktig at lokalpolitikerne i de enkelte kommunene blir informert.

Det er mer enn nok av stridsspørsmål som kan undergrave forhandlingene i sluttfasen. Tillit og lokaldemokrati er blant temaene som er oppe til debatt nå. Ett av spørsmålene er hvordan dagens småkommuner skal bli godt nok ivaretatt og representert i en fremtidig stor regionkommune

– Jeg tror det vil være en god idè å samle alle kommunene til et felles kommunestyremøte, sa varaordføreren i Ålesund, Tore Johan Øvstebø (KrF) og fikk støtte for forslaget.

– Det er helt avgjørende å finne gode svar på spørsmålet om lokaldemokrati, sier rodførern I Giske, Harry Valderhaug (KrF).

– I Haram er tillit et kritisk punkt

Hva Haram velger å gjøre kan bli avgjrørende for det endelige utfallet. Mandag ble det arrangert folkemøte i Haram og der kom det frem at tilliten til Ålesund en utfordring,

– Ja, tillit er et kritisk punkt i Haram, sier ordfører en i Haram, Vebjørn Krogsæter.

– Hvorfor det?

– Det er vanskelig å forstå på mange måter. Det er nok basert på fordommer kanskje, og at det er for få møteplasser mellom folk. Kommunene rundt Ålesund har et syn på Ålesund at de kan mye om Ålesund, men at Ålesund kan lite om distriktet, og der ligger det et problem, sier Krogsæter.

– Men det kan jo bli folkeavstemning i Haram, og da blir det avgjørende at det er tillit. Så hva gjør dere for å komme på sporet av noe som kan skape tillit?

– Nå vil jeg først avvente det vedtaket som kommunestyret i Haram skal gjøre om retningsvalg, og om det skal være folkeavstmning eller innbyggerhøring. Blir det folkeavstemning så opplever jeg at det er min jobb som ordfører å bygge denne tilliten, sier Krogsæter.