Har trua på jordbruksmeldinga

Næringskomiteen i Stortinget legg i dag fram si innstilling til Jordbruksmeldinga.Bondelagsleiar i fylket, Oddvar Mikkelsen, seier mange endringar går i rett retning. Han trur på ei klar betring i forhold til den opphavelege meldinga frå landbruksminister Jon Georg Dale. Spenninga går på regionar for omsetning av mjølkekvotar og marknadsordninga for geit