NRK Meny
Normal

Har skutt hull i tanken

Brannmannskapene har skutt hull i gasstanken i Fjelltunvegen i Ålesund.

Her faller skuddet:

Gasstank beskytes
Foto: NRK / NRK

Skytingen har vært vellykket, opplyser politiet. Dette var det siste faremomentet, og eksplosjonsfaren skal være over. Dermed skal det være klart for at bergingsmannskapene kan nerme seg bygningen.

Hentes ut fredag

De omkomne hentes likevel ikke ut før fredag. Politi og brannvesen vil planlegge dette arbeidet nøye, og det skal skje på en verdig måte, opplyser politiet.

Vellykket

- Dette gikk som planlagt, sier varabrannsjef Johnny Stølen. Vi kjenner det er litt propanlukt i området, men ikke i så store mengder at det nå er noen fare, sier han.

Skarpskytter

Det var en skarpskytter som skjøt hull i tanken. Han la seg 50 meter fra tanken,på et tak rett foran boligblokken og la et velrettet skudd midt i forkanten av tanken. Skytingen gikk uten problemer.

Mannskapene i dekning

Før skytingen ble det pøst vann på bygget. Rett foran bygget ble det satt opp om lag 50 fakler, slik at eventuell propan straks skulle antennes. Alle mannskapene gikk i dekning. De ble ble ropt et varselrop, og skytingen fant sted.

Nitrogen

Nå arbeides det med å fylle på nitrogen. Denne gassen er et kvelstoff, og vil fortrenge propanen. Vi kan nå se at en stor tankbil med nitrogen er kjørt frem til stedet. Deretter skal det fylles vann på tanken. Når dette er gjort, vurderer brannvesenet eksplosjonsfaren til å være over.

Høy beredskap

Arbeidet som nå gjennomføres ble vurdert som svært farlig, og det ble gjennomført en rekke sikkerhetstiltak.

Ny orientering

Det blir en ny orientering fra politiets side klokka 16.00 i ettermiddag. Der vil det komme informasjon om hvordan de omkomne skal hentes ut, og om man kan innskrenke evakueringssonen ytterligere.

Det er fortsatt gass i bygget, men den skal brannvesenet eliminere i løpet av et par timer.