Har sett propantanken

I Ålesund har brannvesenet boret seg gjennom murveggen, og har sett den eksplosjonsfarlige propantanken.

Brannvesenet startet søndag med å bore seg gjennom en murvegg.
Foto: POLITIET / SCANPIX

Børre Thorsen er skadestedsleder i Fjelltunveien søndag
Foto: Øyvind Johan Heggstad / NRK

- Vi har sett tanken. Nå må vi ta ytterligere målinger for å kontrollere væskenivået i tanken, sier Børre Thorsen i Ålesund brannvesen.

En avklaring på hvor mye gass som er igjen i tanken, er ventet i løpet av søndag kveld. Da vil de ta stilling til hvilke tiltak de skal sette inn for å få tømt tanken raskest mulig. Det var rundt klokka 16.45 at brannvesenet boret seg gjennom murveggen.

Det sier skadestedsleder i brannvesenet, Børre Thorsen, som bekrefter ovenfor NRK at det er lekkasje i tanken.

Avbrøt en periode

Brannmannskapene i Ålesund avbrøt en liten periode kjerneboringen i den sammenraste boligblokken, blant annet fordi de skiftet borekrone. Det er en teknisk krevende operasjon som foregår i Fjelltunveien.

Meningen med kjerneboringen er å komme gjennom betongen å nærme seg propantanken for å undersøke tilstanden. Brannvesenet forsøker nå å bore et hull med 60 cm diameter i betongveggen, slik at eksperter kan studere tanken nærmere.

- Om vi får øye på tanken kan det etterhvert være mulig å finne ut hvor mye som er igjen av propan, sier Thorsen til NRK.

Overbrannmester Bernt Arve Olsvik og brannsjef Geir Thorsen like før boringa tok til.

Overbrannmester Bernt Arve Olsvik og brannsjef Geir Thorsen hadde en liten stund problem med boret.

Foto: Aina Rødal / NRK

Farlig grunnmur

Bård Rasmus Mork, innsatsleder for politiet, sa tidligere i dag de anser boringen i grunnmuren som så farlig at sikkerhetssonen for politi og presse rundt boligblokka er utvidet.

- Det løper en større risiko enn tidligere, ved å utføre en slik operasjon. Det er både vibreringer i huset, og man går inn mot denne tanken som kan eksplodere. Derfor har både politiet og pressen trekt seg lengre unna, sier innsatslederen.

Uvisst hvor lenge

Like etter klokka 16 boret brannmannskapene seg gjennom muren.

- Det er ti personer fra brannvesenet, to personer fra DSB og dessuten målemannskap som sjekker vibrasjonen i huset. Vi har også forhøyet beredskap fra ambulanse, sier Mork.

Brannmannskap står klar til å starte boringen så snart pressen har trekt seg unna.

Brannmannskap står klar til å starte boringen så snart pressen har trekt seg unna.

Foto: Aina Rødal / NRK

Ekspertgruppa som bistår redningsledelsen i Ålesund, frykter at det kan gå et nytt ras i fjellet bak boligblokka i Fjelltunvegen.

Målet med boringen er å finne ut hvor mye gass som er igjen i tanken, for så å øke avbrenninga av gassen, slik at det går raskere å få tanken tømt for gass.

Flere steder i huset kan det være skjulte gasslommer, og det medfører stor eksplosjonsfare. Mannskap på stedet frykter at en av disse kan befinne seg rett innenfor veggen der propantanken befinner seg.

Overbrannmester Bernt Arve Olsvik på stedet sier at de har økt beredskapen betraktelig. Det er både ekstra mannskap, vann og ild til å tenne flammen hvis den skulle slukne.

- Vi pøser på med ekstra mye vann i øyeblikket, sier Olsvik til NRK.

Brannvesenet gjør seg klar til boring søndag ettermiddag

Brannvesenet gjør seg klar til boring søndag ettermiddag.

Foto: Aina Rødal / NRK

Spyle bort masser

Gjennom borehullet vil mannskapene prøve å spyle bort massene rundt tanken slik at den blir blottlagt og så forsøke å finne ut hvor mye gass som er igjen i tanken, opplyser operasjonsleder i Ålesund-politiet, Magne Tjønnøy.

– Planen videre er å øke avbrenningen av gassen i tanken slik at det går raskere å få den tømt for gass, sier Tjønnøy.

Spenning

Det er knyttet en viss spenning til operasjonen fordi man frykter at det har sivet ut en del gass i bakken rundt tanken, sier Bernt Arve Olsvik, som er overbrannmester.

Bernt Arve Olsvik, overbrannmester, og resten av brannmannskapet er klar for boring.

Bernt Arve Olsvik, overbrannmester, og resten av brannmannskapet er klar for boring søndag.

Foto: Aina Rødal / NRK

– Mannskapet vil gå varsomt fram under arbeidet, sier operasjonsleder Tjønnøy.

Det er ikke bare den eksplosjonsfarlige gassen som bekymrer mannskapene som jobber med den sammenraste boligblokken i Fjelltunvegen i Ålesund. Steinblokker på mange tonn i raskanten bak boligblokken virker utstabile og er til hinder for å begynne bortryddingen av den sammenraste bygningen.

Rasfaren

Fylkesgeolog Einar Anda

Einar Anda sier de er avhengig av en ny befaring.

Foto: Terje Reite / NRK

Den bygningsteknisk spesialgruppa er avhengig av ny befaring i området for å vurdere rasfaren bak boligblokken.

- Vi kan ikke gå inn i området før man er ferdig med borearbeidet rundt tanken, og vi vet ikke hvor lang tid dette arbeidet vil ta. Det er derfor usikkert når vi kan gå inn i området igjen, sier Anda til NTB.

Spesialgruppa skal kartlegge stabiliteten til steinblokkene er bak boligblokken og finne ut hvordan man skal gå fram for å starte ryddearbeidet.

Fylkesgeolog Einar Anda som er medlem av spesialgruppa, sier at de var på befaring i området lørdag, men trenger mere tid.

Uviss situasjon

Mesteparten av søndagen ville spesialgruppa bruke til å drøfte hva man skal gjøre i den situasjonen som er oppstått.

Erik Thorenfeldt

Erik Thorenfeldt sier de ikke har svar på hva de skal gjøre.

Foto: Rune A. Hansen / NRK

Seniorforsker Erik Thorenfeldt ved SINTEF Byggforsk sier at en utrasing av steinmassene bak blokken vil utløse svære krefter, og rasfaren gjør at man nå ikke kan sende folk inn i bygningen for å hente ut de omkomne.

- Så langt har vi ikke svar på hva vi skal gjøre, sier Thorenfeldt til VG.

Lørdag sa Thorenfeldt at det er umulig å få ut de omkomne i den sammenraste blokken uten å rive toppen av bygningen og så gå videre nedover. Han sa også at den delen av fjellet som allerede er rast ut, kan være ustabilt og begynne å bevege seg dersom man fjerner bygningen.