Har rett til følgeteneste

Gravide som treng meir enn 90 minutt til fødeavdelinga har rett på følgeteneste, og ifølge sjukehusdirektør Øyvind Bakke bur dei fleste gravide med behov for jordmorfølge på Ytre Nordmøre. Han ønskjer difor at jordmødre frå sjukehuset i Kristiansund bidrar til at helseføretaket får nok jordmødre til følgetjenesta når sjukehuset i Molde er ope for fødende og fødeavdelinga i Kristiansund er stengt

Ambulanse
Foto: Frida Ravna Rømo / NRK