Har observert nødrakett

Det har blitt gjort observasjon av nødrakett fra Bud, i retning Bjørnsund. Hovedredningssentralen ønsker å vite om det er flere som har observert nødbluss i dette området. – Observasjoner bes meldt til politiet.