Har kartlagt fritidsbåtulykker

Havarikommisjonen har kartlagt alle alvorlige fritidsbåtulykker i norsk farvann fjor og håper funnene kan bidra til bedre sikkerhet til sjøs. I tillegg ønsker Statens havarikommisjon (SHT) et bedre underlag for å vurdere hvilke typer ulykker som bør undersøkes nærmere i framtiden. Rapporten blir lagt fram på en fritidsbåtkonferanse torsdag 25. april. Det skriver SHT på sine nettsider.