Har inngått forlik med kommunen

Gunn Inger Reiten har inngått forlik med Sunndal kommune i striden om tilbodet til den pleietrengande mannen hennar. Rettsaka starta i Nordmøre tingrett i går, men partane har no blitt samde. Gunn Inger Reiten seier til NRK at dette betyr svært mykje. Reiten gjekk til sak fordi ho hevda tilbodet til mannen var uforsvarleg. Forliket inneber mellom anna at det blir oppretta ei såkalla ansvarsgruppe og ein koordinator, som skal sikre eit betre tilbod til mannen.NRK har ikkje lukkast å få ein kommentar frå kommunens advokat

Gunn Inger Reiten
Foto: Synnøve Hole / NRK