Har funnet flere brudd

LOs Sommerpatrulje har avdekket lovbrudd allerede første dag som vaktbikkjer.

Kent Logan Jelle

Kent Logan Jelle har med seg 16 andre fra LOs Sommerpatrulje rundt i fylket denne uken.

Foto: Roger Oldeide

LOs Sommerpatrulje besøker ungdom i arbeid i løpet av sommeren for å sjekke om arbeidsforholdene deres er gode etter dagens lovverk og avtaler.

– Ikke greit

Mandag har LOs Sommerpatrulje vært på Indre Nordmøre for å sjekke hvordan unge blir mottatt i arbeidslivet.

– Det er en god del manglende og mangelfulle arbeidskontakter, sier Kent Logan Jelle, som er faglig ungdomssekretær i LO.

Arbeidskontrakter bruker LO å rydde opp i på stedet. Men de har også besøkt flere bedrifter hvor sjefen har fungert som verneombud.

– Det er ikke greit. En sjef har ingenting å gjøre med å være verneombud, sier han.

Jelle presiserer at et verneombud alltid skal være en valgt ansatt. Sjefen har uansett ansvar for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Mindreårige har jobbet overtid

LOs Sommerpatrulje har mandag også funnet flere under 18 år som har jobbet overtid.

– Det er ikke lov, og det er det en del arbeidsgivere som rett og slett ikke vet, sier Jelle.

Han minner alle arbeidsgivere om at det er andre regler for unge arbeidstakere.

Vet ikke om det har vært verre enn i fjor

Fjorårets Sommerpatrulje i Møre og Romsdal endte med å avdekke flere graverende brudd. Ansatte fikk mat istedenfor lønn, sosial dumping i turistnæringen og noen arbeidsgivere kastet Sommerpatruljen på dør. Til sammen 1 av 5 bedrifter brøt loven.

LO har foreløpig ikke oversikt over om det er flere eller færre brudd på Indre Nordmøre enn det har vært tidligere. De vil ta en opptelling i løpet av kvelden.