Har funne mogleg feil

Tafjord Kraftnett har funne ein mogleg feil til straumbrotet på Hessa. Dei vil prøve å kople inn att straumen mellom Slinningsodden og Grytamarka i løpet av kort tid. Også NRK radio har falt ut på grunn av straumbrotet i området.