Har feilaktig innført gebyr

I 2018 og 2019 har Ålesund kommune avkrevd totalt 330 400 kroner i gebyr for nedgravde oljetanker. Dette viser seg å være feil tolkning av en hjemmel i forurensningsloven, og kommunen skal nå rette opp dette. Det opplyser Ålesund kommune i ei pressemelding. Det vil bli sendt ut egne kreditnota til de som har betalt saksbehandlingsgebyr for nedgravde oljetanker og dispensasjonssøknader om bålbrenning, opplyser kommunen.