Har du husket å måle radonnivået i din bolig?

Omtrent like mange dør av radongass som i trafikkulykker her i landet, opplyser Statens strålevern. Byggmester Frank Havnegjerde mener at folk har for lite informasjon om den alvorlige gassen.

Radonkilder

1. juli 2010 ble det obligatorisk med radonsperrer i alle nye boliger. Det legges membraner, og arbeidet må utføres riktig og nøyaktig, siden det ikke er mer enn en ørliten ujevn skjøt eller sprekk for å få lekkasje inn i boligen. Radonsperrer er greit å installere under bygging, men dyrt å ettermontere.

Foto: Illustrasjon: Statens strålevern/Monica Egeli

Frank Havnegjerde

Byggmester Frank Havnegjerde tror at mange ikke er klar over alvoret rundt radongass.

Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK
radongass kilde

Tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. Radon beveger seg opp fra grunnen, og møter deg gjennom blant annet vann.

Foto: Statens strålevern

Ny strålevernforskrift trådte i kraft 1. januar i 2011. Innen tre år måtte radonnivået bli målt og utbedret i alle typer utleieboliger. Første januar i år var siste frist. Hvis du ikke måler radonnivået kan du risikere anmeldelse og bøter.

Byggmester Frank Havnegjerde, fra Sula i Møre og Romsdal, tror at mange er uvitende når det gjelder faren for radongass i hjemmet, og mener at grunnen er for dårlig informasjon fra myndighetene.

– Vi opplever at folk ringer oss hver dag og forteller at de ikke vet hvor stor risikoen er for at radon kan være et problem i deres bolig. De fleste vet om gassen, men ikke at det kan finnes over alt, forteller Havnegjerde, som ofte jobber med radonmåling.

Byggmesteren mener at informasjonen rundt problemet ikke er god nok.

– Staten bør ta mer ansvar for å distribuere slik informasjon, slik at færre står i fare for å få helseplager senere i livet.

Økt risiko for lungekreft

Han ser på uvitenheten rundt radongass som svært alvorlig, og legger vekt på hvor viktig det er å være føre var.

– Forskere har funnet ut at det er omtrent like mange som dør av lungekreft på grunn av radongass som i trafikken, forteller Havnegjerde.

Å puste i luft som inneholder den radioaktive gassen radon, øker risikoen for å få lungekreft. Og det spesielt for røykere. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er. Radon i inneluft er den hyppigste årsak til lungekreft etter røyking og forårsaker årlig cirka 300 dødsfall i Norge, og 1300 i Norden.

Ingen har radonnivå null, men målet er å få så lave radonnivå som praktisk mulig

Bård Olsen, rådgiver i Statens Strålevern

Det er omtrent like mange som dør av radon som i trafikken i Norge, bekrefter Statens strålevern. Dette utgjør cirka 10 prosent av alle lungekreftdødsfall i de nordiske landene.

Har du glemt å måle radonnivået?

Bård Olsen

Rådgiver i Statens strålevern, Bård Olsen, oppfordrer leietakere til å sjekke om deres bolig er målt.

Foto: Statens Strålevern

Første januar var siste frist. Hvis du ikke måler radonnivået kan du risikere anmeldelser og bøter. Men Statens strålevern begynner ikke å håndheve reglene før siste dag i målesesongen som strekker seg fra 15. oktober til 15. april. Måling med sporfilm skal foregå over to måneder, og siste dag for å starte er 15. februar.

Bård Olsen, rådgiver i Statens strålevern, presiserer at fristen er ikke utsatt, men at de ikke vil gjøre tilsyn i boliger før sesongen er avsluttet.

– Dette regelverket ble vedtatt for tre år siden, men trådte i kraft nå fra årsskiftet. Vi tenker at mange er i gang med å måle, og vil vi la de bli ferdige med det før vi begynner å håndheve reglene, sier rådgiveren.

– Vi tror at dette er i ferd med å bli mer og mer kjent. Men vi oppfordrer leietakere til å spørre utleier om det er gjennomført radonmåling, hvis ikke må de be om at det blir gjort.

Radon er en usynlig og luktfri gass, som finnes i varierende mengde i all stein. Radon-nivåene er spesielt store i granitt og alunskifer. Olsen forteller at radon er en naturlig radioaktiv gass som produseres i grunnen naturlig, og som sammen med jordluften kan komme inn i hus. Det finnes radon over alt i bakken. Men avhengig av hvordan huset er konstruert, i forhold til hvilken grad det er nært grunnen eller ei, så vil det komme radon inn.

– Det viktigste er å få målt for å se om man faktisk har et høyt radonnivå i boligen. Det som er viktig når man måler er at man gjør det over to måneder innenfor vinterhalvåret, sier Olsen.

Slik måler du radonnivået i din bolig

Sporfilm til måling av radon i bolig

Sporfilm er det vanligste alternativet innenfor radonmåling.

Foto: Statens Strålevern
Sporfilmboks

Det finnes mange typer sporfilm, og slike kan du bestille og sette opp på egen hånd.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Det finnes flere måter å måle radon. Det vanligste er å bruke sporfilm. Slike kan man bestille selv, og plassere dem rundt i boligen. La dem stå i to måneder, og deretter send dem inn til laboratorium for sjekk.

– Det bør plasseres to sporfilmer i alle oppholdsrom. Den skal ikke ligge på gulvet, ikke mot yttervegg og heller ikke for nært taket, sier Havnegjerde.

Flere regler finner du her.

Statens strålevern anbefaler alle som har oppholdsrom i underetasjer eller i en av de tre laveste etasjene over bakkeplan å måle radonkonsentrasjonen. Radon forekommer i alle slags bygninger, og radonmålinger bør gjennomføres der mennesker oppholder seg: boliger, arbeidslokaler, skoler, barnehager og lignende.

Du kan også utføre radonmåling med elektronisk apparat. Dersom du ønsker å bruke et slikt måleapparat for å undersøke om boligen din har radonnivåer under grenseverdiene, er fremgangsmåten den samme som med sporfilm. I likhet med en sporfilm må et elektronisk apparat være plassert på samme sted i rommet i minimum to måneder. Du må ha minst to målepunkter og minst ett punkt per etasje.

– Bestill eget utstyr

Bård Olsen mener at en radonmåling kan du fint utføre selv.

– Man kan bestille sporfilm og få det tilsendt i posten, for å så plassere dette ut i boligen. Man må måle for å vite om man har et radonproblem eller ikke. Det eneste unntaket er hvis man har leilighet i tredje etasje eller over. Da trenger man ikke nødvendigvis å måle.

Radon finnes over alt. Statens strålevern har sammen med Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) publisert egne alunskiferkart et par år tilbake for de områdene der alunskiferforekomsten er størst: Akershus, Oslo, Oppland, Buskerud og Hedmark. De har nå oppgradert kartsøket, og på nettsidene deres kan du selv sjekke om du bor i et utsatt område.

– Det vil variere om et område er utsatt, men det finnes litt radon over alt. Ingen har radonnivå null, men målet er å få så lave radonnivå som praktisk mulig, sier Olsen.