Normal

Doktorgrad på dødsleiet

Den kjente legen Kjell Erik Strømskag har etter dagens disputas i Molde,« doktograd i livets siste dager.

Kjell Erik Strømskag har forsvart sin doktorgradsavhandling om uhelbredelige pasienter som venter på å få dø.

Kjell Erik Strømskag har forsvart sin avhandling om pasienter som har én utvei - døden.

Kjell Erik Strømskag er en kjent lege i Møre og Romsdal. Det som ikke er like kjent, er at han nå innehar tre doktorgrader. Den tredje ble i dag disputert foran Dekanus, to opponenter og én samlet komite. Forøvrig var salen ved Høyskolen i Molde fylt til, helt sant, siste sete.

Ekstrastoler måtte bæres inn.

Dsiputas om den siste tid

Men emnet Strømskag disputerte, er for mange både betent og trist. Livet til

mennesker hvor døden er eneste utvei. Terminale pasienter. Det er her palliasjon kommer inn i bildet.

Strømskags bok «Og nå skal jeg dø - Hospicebevegelsen og palliasjonens historie i Norge» er grunnlaget for legens doktorgradsavhandling.

Strømskag greide under sitt forsvar å faglig begrunne hvorfor han har valgt en systemutfordrende form i måten han har lagt frem og kommunisert sin avhandling. Hans tanker om vår tids behandling av døende pasienter og den kommende tids utvikling, regnes som nytenkende blant kollegaene i Norge.

Dagens disputas for graden dr.philos ved Det Medisinske fakultet NTNU har sitt utspring i et samarbeid mellom Molde sjukehus, Høgskolen i Molde og Institutt for kreftforskning og molykulær medisin, Det Medisinske Fakultet NTNT.