Har brukt båt uten lov

Møre og Romsdal fylkeskommune har brukt en innleid båt til fiske uten at båten har riktig godkjenning. Det melder Sunnmørsposten. Båten har fire dager i uka blitt brukt i undervisning ved Natur og Havbruk - linja ved Ålesund videregående skole. Målet med undervisningen har vært å lære elever alt knyttet til praktisk fiske. Ifølge kan man i et slikt tilfelle ikke forvente å få beholde den ulovlige fangsten eller få vederlag for kostnader ved ilandføring.