Har auka ytterlegare

Røslene i det rasfarlege partiet ved fjellet Mannen i Rauma har auka ytterlegare sidan i går, og er no på rundt 50 mm per døgn i den øvre delen og to mm i døgnet i den nedre delen. Den siste veka er røslene på 183 mm i den øvre og åtte i den nedre delen. Laurdag heva NVE farenivået ved Mannen på grunn av auka rørsler.

Mannen
Foto: Øyvind Sandnes / NRK