Håper på kortere ventetid for å få høreapparat

Stortingspolitikerne gir de hørselshemmede håp om at ventetida for å få høreapparat kan bli redusert.

Høreapparat

De hørselshemmede har kjempet for å få ned ventetida på høreapparat.

Foto: Colourbox (Illustrasjonsbilde)

På landsmøtet til Hørselshemmedes Landsforbund i Molde vakte det stor glede da det ble kjent at Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget kommer dem i møte.

Regjeringa har forsøkt å bagatellisere saken, sier forbundsleder Morten Buan som er glad for å ha fått gjennomslag i Stortinget.

Morten Buan

Forbundsleder Morten Buan er glad for å ha fått gjennomslag på Stortinget.

Foto: Picasa

– Det vi har jobber hardt for er å få fokus på hørsel inn i Folkehelsemeldinga som behandles i Stortinget akkurat nå. Det har vi fått en tilbakemelding fra stortingsrepresentant Elisabeth Nørve (H) om at nå har de fått dette på plass i meldinga i komiteen på Stortinget, sier Morten Buan.

Flere audiografer

Blant løsningene helse- og omsorgskomiteen på Stortinget foreslår er å øke antallet audiografer.

I innstillingen blir det lagt vekt på at sansetap som nedsatt syn og hørsel kan føre til redusert sosial kontakt, ensomhet og større risiko for psykiske og fysiske helseplager. Dette fører også til dårligere tilknytning til utdanning og arbeidsliv for mange.

Komiteen viser også til at flere yngre får nedsatt hørsel og mange eldre blir feildiagnostisert med demens på grunn av manglende oppfølging for nedsatt hørsel.

– Dette har vært viktig å få med fordi vi synes det ikke har vært lagt stor nok vekt på hørselsproblematikken i befolkninga. Det har vært et for dårlig fokus både på yrkesaktive, de unge og de eldre. Derfor er dette utrolig viktig, sier leder i Hørselshemmede Landsforbund, Morten Buan.