NRK Meny
Normal

Håper på økt satsing på stipendiatstillinger

Rektor ved Høgskolen i Volda håper regjeringen vil satse mer på høyere utdanning i statsbudsjettet.

Per Halse

Rektor ved Høgskolen i Volda, Per Halse, håper på en sterkere satsing på høgskolene i statsbudsjettet som legges frem onsdag.

Foto: Høgskulen i Volda

I dag legger regjeringen frem sitt forslag til nytt statsbudsjett. Per Halse, rektor ved Høgskolen i Volda, sier flere nye stipendiatstillinger er en viktig sak for skolen.

– Nye stipendiatstillinger har vi ikke fått på mange år. Nå når Høgskolen i Volda, sammen med Høgskolen i Molde, har fått godkjent en Phd-utdanning innenfor helse og sosialområdet, så har jeg forventninger til at det bør løse ut et par nye stipendiatstillinger til våre to høgskoler.

– Viktig felt å forske på

Halse mener at med de nye oppgavene kommunene har fått gjennom samhandlingsreformen så er forskning på feltet veldig viktig.

– Veldig mange av våre fag- og fagmiljø vil kunne knytte forskning inn mot dette feltet. Det blir flere og flere doktorgrader, og da må man styrke utdanningsnivået også i vår region, med å få et slikt tilbud her.

– Feil å redusere overføringene til høgskolene

VG skrev i går at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil styrke rammetildelingen til fem store universitet i Norge. Ministeren ønsker mer penger til eliteforskning ved å kutte i støtten som gis til andre universitet og høgskoler. Rektor i Volda mener en slik elitesatsing ikke bør gå utover andre institusjoner.

– På den ene siden skjønner jeg at de vil styrke de som kan konkurrere enda bedre på verdensnivå, men de store universitetene har allerede ganske stort handlingsrom, og de har helt andre muligheter til å drive forskning enn oss, så da mener jeg at det blir veldig feil å redusere overføringene til høgskolene, sier han.

Rektor ved Høgskolen i Ålesund, Marianne Synnes

Rektor ved Høgskolen i Ålesund, Marianne Synnes synes ikke elitesatsing skal gå utover andre utdanningsinstitusjoner.

Foto: Stig-Espen Soleng / NRK

Det er rektor ved Høgskolen i Ålesund, Marianne Synnes enig i.

– Da må man i så fall gå inn i dialog med de institusjonene, i forhold til om hva de skal gjøre mindre av. Man kan ikke ha samme leveringskrav i forhold til forskning og utdanning av høy kvalitet, for enda mindre midler enn før. Men jeg må se hva som ligger i budsjettet for oss for å kunne kommentere ytterligere, sier hun.

– Vil ha mer enn tomme fraser

Synnes forventer at regjeringens utsagn om viktighetene av tettere samarbeid med arbeids- og næringsliv er noe mer enn bare tomme fraser, og at dette synes igjen som en satsing på de høgskolene som nettopp samarbeider tett med arbeids- og næringsliv.

Målet er ikke å bygge tunge infrastrukturer som raskt blir utdatert, men dynamiske læringsarenaer med simulering og visualisering som felles verktøy, på tvers av alle fagområder.

– Selv om diskusjonen nå preges av strukturmeldingen, har man gått langt i å si at studiesteder skal bestå, og da bør man også satse på studiestedene – hvis det er kvalitet man ønsker, legger Synnes til.

Halse hadde gjerne sett at hele høgskolemiljøet fikk mer penger i statsbudsjettet.

– Jeg håper vi får en sterkere satsing enn å bare følge lønns- og prisveksten generelt slik det har vært de siste årene, sier han.