Håper på en helt ny modell

Det virker lovende at den nye regjeringa vil utrede endringer i foretaksmodellen og hvordan sykehusene styres, sier ordfører i Averøy Ingrid Rangønes (Ap).

Hun var med i en bredt sammensatt gruppe som i sommer foreslo et alternativ til hvordan sykehusene kan organiseres.

I regjeringsplattformen står det at utredninga skal sikre fortsatt statlig eierskap, sterk regional, politisk og demokratisk styring og stedlig ledelse. De vil også ha mindre markedstenkning og bruk av innsatsstyrt finansiering.

Rangønes håper resultatet blir en helt ny modell.

Averøy-ordførar Ingrid Rangønes
Foto: Ann-Eli Nøsen / NRK