Håper å sikre unge lærlingplasser

På grunn av økonomisk vanskelige tider står mange i fare for å ikke få lærlingplass til høsten. Opplæringskontoret for teknologifag på Nordmøre og i Romsdal har opprettet et fond i håp om å hjelpe til.

Magne Gøran Lyngstad

Magne Gøran Lyngstad er styreleder for opplæringskontoret for teknologifag på Nordmøre og i Romsdal.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Mange unge kan bli stående uten lærlingplass til høsten på grunn av den djupe bølgedalen oljenæringen er nede i.

Dette rammer også mange teknologibedrifter, som må si opp og permittere folk. Ringvirkningene er store, for dette går igjen ut over lærlinger som håper å få sjansen i en bedrift.

Opplæringskontoret for teknologifag på Nordmøre og i Romsdal tar derfor grep og har opprettet et fond som kan gi økonomisk støtte til bedrifter som vil ta inn lærlinger.

– Situasjonen deres er utfordrende på mange områder og vi ønsker å bidra til å gjøre den enklere, sier styreleder for opplæringskontoret, Magne Gøran Lyngstad.

– Vi må ha fagarbeidere i fremtiden

Det nyopprettede fondet er på en halv million kroner og skal stimulere til økt inntak av lærlinger i opplæringskontorets 43 medlemsbedrifter.

– Tanken er å kunne stimulere bedrifter som er usikker til å ta inn lærlinger. For eksempel kan de få støtte til reiseutgifter hvis det er snakk om pendling mellom flere bedrifter som skal dele på samme lærling, sier Lyngstad.

Selv om mange unge i dag kanskje er bekymret for å gå inn i denne typen yrker, mener Lyngstad at det er viktig å satse på teknologiutdanning også i fremtiden.

– Ja, det mener vi absolutt. Der er viktig at vi får opprettholdt utdanningstilbudet i fylket. Det er en bølgedal og den vil gå opp igjen på et tidspunkt. Her er det snakk om langsiktig tenking. Vi må ha fagarbeidere i fremtiden, sier han.