Normal

Håpar på betre varsling med telefonmelding

Molde brann og redningsteneste satsar på meldingar og skal no varsle folk via telefon.

Molde brann og redningstjeneste skal no varsle folk via telefon.Systemet vil dei teste ut ved feiing. Etter kvart vil det også bli brukt ved til dømes evakueringar eller for å varsle om farleg røyk.

Molde brann og redningsteneste vil bruke telefonvarsling til å melde om feiing. Seinare håpar dei å kunne bruke varslingssystemet til å evakuere innbyggarar.

Systemet vil i første omgang bli testa ut ved feiing, men etter kvart vil det også bli brukt ved til dømes evakueringar eller for å varsle om farleg røyk.

Bjørn Robert Olsen, branningeniør i Molde brann- og redningsteneste.

Bjørn Robert Olsen, branningeniør i Molde brann- og redningsteneste, håpar telefonvarslinga vil gjere det lettare å varsle innbyggarane.

Foto: Roar Strøm / NRK

– Først og fremst vil det bli brukt i forbindelse med feiing og tilsyn, seier Bjørn Robert Olsen, branningeniør i Molde brann- og redningsteneste.

– Seinare kan det også bli brukt til å varsle om hendingar i kommunen der det er behov for evakuering eller det er fare for giftig røyk eller gassa, held Olsen fram.

Fleire fordelar ved telefonvarsling

Olsen håpar at telefonvarslinga vil bidra til at dei kan varsle innbyggarane raskare enn tidlegare.

Telefonvarsling

Melding: Slik vil Molde brann og redningsteneste varsle folk.

Foto: Roar Strøm / NRK

– Vi kan gi beskjed både via talemelding og SMS, og får ei tilbakemelding frå dei som har mottatt meldinga. Dermed får vi ei rask oversikt over kor mange som er evakuert. seier han.

Pål Henrik Karlsen, feiarsvenn i Molde brann- og redningsteneste, trur telefonvarslinga blir eit viktig hjelpemiddel.

– Det ser ut til å bli ei veldig bra varsling. Vi slepp å bruke tid på å køyre innom kvart hus og vi sparar pengar både på drivstoff og på papira vi sleppe å sende ut, seier han.