Håpar NVE høyrer på innspel

NVE er snart ferdig med behandlinga av detaljplanen for vindkraftanlegget på Haramsøya. Det er planlagt åtte 150 meter høge vindturbinar på fjellet, men lokalbefolkninga protesterer. Det er 10 år sidan konsesjonen blei gitt. Ordførar i Haram, Vebjørn Krogsæter (Sp), håpar NVE høyrer på innspela kommunen har kome med: Og NVE har fått 38 høyringssvar og nær 750 underskrifter i protest mot vindkraftanlegget

Visualisering av vindkraft på Haramsfjellet
Foto: Haram kraft