Handlet ulovlig for 23,9 millioner

En entrepenør i Ålesund mottok 23,9 millioner kroner fra Ålesund kommune for arbeid ved avfallsanlegget Bingsa – uten at det foreligger én eneste kontrakt. Det skriver Sunnmørsposten. Tjenestene er blitt levert i løpet av de siste tre årene uten at det har vært noen forutgående konkurranse. I et brev til kontrollutvalget skriver kommunerevisor Kjetil Bjørnsen at det er avdekket et alvorlig brudd på Loven om offentlige anskaffelser.