Hopp til innhold

Han kan bli Giskes siste lensmann

Etter all sannsynlighet blir Hans-Eirik Pettersen den siste lensmann i Giske kommune. Det og flere andre lensmannskontor vil antakeligvis forsvinne når den nye politireformen trer i kraft.

Hans-Eirik Pettersen

Hans-Eirik Pettersen er lensmann i Giske kommune. Enn så lenge. Kontoret blir mest sannsynlig lagt ned som følge av den nye politireformen.

Foto: Lars Ivar Nordal / NRK

Hans-Eirik Pettersen

LENSMANN: Hans-Eirik Pettersen vil etter alt å dømme bli omplassert til Ålesund.

Foto: Lars Ivar Nordal / NRK

Med den nye politireformen ønsker man å redusere antall lensmannskontor i landet. Per dags dato er det ca. 350 lensmannskontor i Norge, mens det laveste antallet man kan sitte igjen med etter reformen er 210 kontor.

Giske lensmannskontor like utenfor Ålesund er blant de som antakeligvis vil forsvinne.

– Jeg er temmelig sikker på at forslaget i politianalysen blir fulgt og at Giske lensmannskontor blir omorganisert. Det vil si nedlagt i forhold og at vi som jobber her blir flyttet til Ålesund, sier lensmann i kommunen, Hans-Eirik Pettersen.

Negativt for innbyggerne

Det er fire ansatte ved Giske lensmannskontor som gir polititjenester til 8000 innbyggere.

Pettersen tror nedleggelsen av småkontorer rundt omkring i landet er uunngåelig, men mener også at det vil få negative konsekvenser for innbyggerne.

– Her er noen tjenesteenheter som er så små når det gjelder antall medarbeidere at med tanke på oppgavene og trussel- og beredskapsutfordringer, er ikke det liv laga for de minste, sier Pettersen.

– Antallet vil bli redusert

Ingar Bøen

Ingar Bøen er politimester i Møre og Romsdal.

Foto: Lars Ivar Nordal / NRK

– Jeg tror ikke noen skal bli overrasket hvis antall lensmannskontor blir redusert i Møre og Romsdal, sier politimester i fylket, Ingar Bøen.

Han kan ikke si noe om nøyaktig hvor mange kontor man vil sitte igjen med i fylket til slutt.

– Det er fordi vi er midt inne i en prosess der vi skal vurdere strukturen for vårt politidistrikt. Hvis et kontor skal bli nedlagt må vi vurdere hva det medfører for polititjenesten fremover. Kan det frigjøre ressurser slik at man får en bedre polititjeneste eller vil det kun være en rasering. Det er noe av vurderingsgrunnlaget vårt når vi skal avgjøre hvor mange kontorer vi skal ha, sier Bøen.